Nyheter om QMI PTFE motorbehandling i racing.

Da vi begynte å selge QMI PTFE her i Norge I mars 1993 ble vi ofte møtt med et logisk argument: "Hvis QMI PTFE er så veldig bra hvorfor selger ikke oljeselskapene et slikt produkt, de har jo alle resurser tilgjengelig?"

Et annet spørsmål var: "Hvis det er så godt som hevdet, hvorfor kommer ikke bilfabrikantene med PTFE i motorene?"

I dag, 9 år senere kan vi svare bekreftende på begge spørsmålene. "Quaker State Oil Company" og "Valvoline" begynte å selge PTFE produkter bare ca. 5 måneder etter selv ha skrevet i interne notater at QMI ikke bare var unødvendig men kunne også være skadelig for bilmotorer. Ifølge vår QMI representant i Japan, M. Murase som selger QMI til "Mazda Motors" med original delenummer, har Mazda Motors "reddet" Wankelmotoren ved bruken av Teflon (PTFE). Denne PTFE teknologien som "Mazda Motors" utviklet i forbindelse med Wankelmotoren har hittil blitt solgt til følgende bilfirmaer for bruk i de mest eksklusive modellene: BMW (V12) og Toyota Lexus (V8 motorer) GM bruker teflon i turbo chargere

I raserbilklassen Modified Series, (Daytona) i USA, ble det foretatt en undersøkelse blant sjåførene om hvilke produkter de brukte i sine biler, og QMI kom på første- plassen på to områder når det gjaldt tilsetninger:

Motortilsetninger Girbehandlinger

QMI 19 %                                       QMI               36 %

STP 7 %                                         VALVOLINE 11 %

ROYAL PURPLE 6 %                 AMSOIL          7 %

DURA-LUBE 2 %                          KENDALL      7 %

GOLD EAGLE 2 %                       MOBIL             7 %

MORREY’S 2 %                            DURA-LUBE   4 %

SLICK 50 2 %                              PENNZOIL       4 %

ANDRE PRODUKTER 2 %         RED LINE        4 %

BRUKER IKKE TILSETNINGER 50 % ANDRE PRODUKTER 21 %

Det blir sagt at på 10 år så har 50% av raserbilsjåførene begynt å bruke tilsetninger. Om 5 år regner man med at over 90% vil bruke tilsetninger i motorene sine. (Dette ble sagt for 17 år siden)