Kr. 90,00 inkl. mva. pr. stk.
Nok til en frontrute personbil
Kjøp Klikk her

Aquapel
Aquapel glassbehandling gir et meget bedre utsyn og overblikk over hva du ser gjennom frontruten når det regner, snør eller sludder.

Aquapel bygger på en teknologi som får Aquapels fluorkarboner til å reagere permanent med glassoverflaten. Dette belegget blir så sterkt, at det holder hele 6 ganger lengre, enn konkurrerende silikonprodukter, selv der hvor vindusviskerene arbeider. Sett sikkerhet i førersetet, bruk Aquapel.

Vannavisende glassbehandling

- Langt bedre utsyn i trafikken når det regner
- Avviser regn, snø og sludd
- Gjør det enklere å fjerne is, snø, insekter og forurensninger
- Er aktiv i flere måneder, hele 6 ganger lengre enn andre ledene glassbehandlinger


For mere informasjon se: www.aquapel.com

Aquapel er et registrert
handels merke tilhørende
PPG Industrier

PPG INDUSTRIES, INC
ONE PPG PLACE
PITTSBURGH, PA 15272

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om

det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann


Se klart

Aquapel glassbehandling er utviklet av verdens ledene produsent av glass, PPG Industrier. Når produktet påføres frontruten kommer detaljene i trafikkbildet mye bedre fram i regn, snø og sludd.

Kjør sikrere
En undersøkelse viser at glassbehandling av frontruter kan forbedre utsynet med hele 35 %. Dette kan lede til at reaksjonstiden i forhold til mindre objekter senkes fra 4 sekunder til 3 sekunder. Ved 80 km i timen så utgjør det en kjørelengde på 22 meter.

Lengre holdbarhet
Aquapel danner en kjemisk forbindelse med glass, i motsetning til andre produkter som bare gir et belegg. Aquapel varer derfor opp til 6 ganger lengre enn konkurrerende merker.

Last ned bruksanvisning - Klikk HER       Les hva brukere sier - Klikk HER

Se video om påføring - Klikk her     Se video om Aquapels fordeler - Klikk her
Se flere fordeler med Aquapel - Klikk her
Fjerner snø og is lettere med Aquapel, se video - Klikk her
Loading
Søk etter referanser, biltyper, problemløsninger, produkter eller forhandlere
   
 

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame