UA-20328300-2
       
 
   
 
 

Hva er hemmeligheten
Hemmeligheten til Royal Purples evne til å slå ut andre ledene smøreprodukter både syntetiske og mineralske er Synerlec®, hjørnesteinen til hele familien av Royal Purples produktlinje. Synerlec® er Royal Purples unike sammen-setning av høyteknologiske tilsetningsmidler, som gir styrke til oljefilmen og gir oljen de gode og unike egenskaper.
Motorolje
Royal Purple® Syntetiske oljer gir deg overlegne driftsforhold i forhold til andre gode mineralske eller syntetiske oljer.

Ulike tester viser at bruken av Royal Purple® vil føre til

- Økt effekt
- Redusert slitasje
- Sparer energi
- Lenger tid mellom oljeskift
- Mye renere motor

Hva fokuserer Royal Purple på
Royal Purple anstrenger seg for å lage smøremidler som gir den aller beste beskyttelse i forhold til alle andre smøremidler tilgjengelig i dag. Fordi Royal Purple fokuserer hele sin energi på å skape høyteknologiske produkter, så kommer de opp med løsninger som ikke bare er fantastiske i laboratoriet, men også i det virkelig liv, i ditt utstyr.

Myten
Mange ser på smøremidler som en forbruksartikkel hvor prisen er bestemmende på hva en kjøper. Det er derfor at smøreoljefirmaer som ønsker større markedsandeler er motivert til å holde produksjonskost-nadene så lave som mulig og på den måten ha lave priser. De er derfor lite innstilt på å gjøre slutt på myten. Det ville bety at de måtte forbedre sine produkter, og på den måten øke sine kostnader og miste sine markedsandeler.

Royal Purple, imidlertid er klar over at smøremidler ikke er et nødvendig onde, men at maskiners og utstyrs brukstid, vedlikehold og energiforbruk er avhengig av gode smøreprodukter. Som et eksempel så havarerer 54% av lagrene som et resultat av dårlige smøreforhold.


Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame