Fiskebåter

Våre produkter har over lengre tid hatt en utbredt bruk blant yrkesfiskere både her til lands og i utlandet. Vi har over flere år utført tester og ikke minst fått uttallige tilbakemeldinger på hvordan QMI produktene har hatt en meget positiv innvirkning på motorene som er blitt behandlet.
Da dette er maskiner som utsettes for meget stor belastning og over lang tid, er QMI motorbehandling m/PTFE en ideell løsning for å spare både drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi er stolte av tilbakemeldingene vi har fått fra fiskerinæringen og oppfordrer deg til å lese gjennom noen av våre referanser.
Loading
                 Søk etter referanser, motortyper, problemløsninger, produkter eller forhandlere

Hei Thor                  25. oktober 2012
Jeg har en gammel Ingersoll-Rand modell 220 kompressor som en gang i tiden har stått på ett verksted i Narvik, den ble byttet ut fordi den var veldig gammel og bråkte noe vannvittig. Etter full overgang av hele kompressoren, alt fra tank til stempelringer og div pakninger, så ladet den godt, men bråkte fremdeles mye og ble ganske fort varm. Etter QMI Kompressor tilsettning i samme oljen som før, ble lyden drastisk forandret. Den ble mye stillere og slettest ikke så fort varm, helt utrolig hva en liten skvett av det middelet kunne gjøre. Jeg slipper i hvertfall å tenke på å skaffe meg ny kompressor, da jeg tipper at denne varer mange år til.
Hilsen Lars Erik Fagerli
Tlf 90800066

Vedrørende behandling av Motor, Glr, Hydraulikk og Styremaskin på reketråleren M/S Storm

I januar 2005 behandlet vi vår Volvo Penta TAMD 122A (400 HK) med

"QMI innvendig motorvask", fylte på ny olje "Royal Purple", helsyntetiske 15-40W, og behandlet motoren med 'QMI metallbehandling". i Dieselen hadde vi "QMI Drivstofforbedrer".

Resultat var ikke til å tro! Fra å bruke i snitt mellom 20-25 liter i timen, med en 1800 maskes Akratrål, gikk forbruket ned til mellom 11 - 15 liter. Motoren gar merkbart mye stillere, eksostemperaturen har gått ned ca 50 grader ved høy belastning. Temperaturen på motoren ligger også mer stabilt på mellom 85-90 grader, dette til tross for eventuelt høyere turtall og turbotrykk. Etter at vi gikk over til "Royal Purple" motorolje slipper vi å bytte olje hver 500 time. Vi skifter nå hver 2500 / 3000 timer.

I vår byttet vi en del reimer/filtre/anoder på motoren ved "Hanstholm Skibsmedie" i Danmark. Vi fikk av dem beskjed om at maks turtall på maskinen er ca 1620 omdr. ved fult vriding på propellen. Om vi lette litt på "vængnen" skulle vi kunne oppnå maks 1800 omdr. Vi testet dette og oppdaget at ved fullt påslag/fulle "vænger" klarer vi i overkant av 1800 omdr. Letter vi litt vridningen på propellen, klarer vi mellom 1900-2000 omdr. At friksjonen er lavere, og torquen har økt etter behandlingen er det ingen som helst tvil om.

Videre brukte vi å fylle ca 15-20 liter hydraulikkolje i mnd. Etter behandlingen med 25 liter "QMI Hydraulikkbehandling" har det ikke vært etterfylt de siste 4 mnd. Resultatet har blitt at vinsjene går roligere (mindre støy), blir ikke fullt så varme som for, og bruker til nå nesten ikke olje. På styremaskinen gikk det ca. en 1/2 liter i uke. Denne behandlet vi med "QMI Servobe-handling" og "QMI Lekkasjestopper". Siden behandlingen har vi ikke etterfylt.

Vi er 2 skift ombord. Den går mer eller mindre 24 timer i døgnet året rundt, med unntak av noen timer hver søndag og andre helligdager.

Da forbruket er redusert med ca 60 %, sparer vi ufattelige 200 - 250 000.- i året. På motoren sparer vi 21 oljeskift i året.

For oss er dette nesten for godt til å være sant, og vi tar frem kalkulatoren og regner snittforbruk vær gang vi bunkrer diesel. OMI anbefales på det sterkeste fra vår side!

Med vennlig hilsen
Karstein Rasmussen / M/S Storm Partrederi
Vedr. smøreoljeforbruk på våre to Caterpillar 3406 DITA hjelpemotorer.

Fra båten var ny i 1998, brukte hjelpemotor 2, mye mer smøreolje enn hjelpemotor 1.I 2002 startet vi registrering og kalkulering av forbruket på disse motorene, helt fram til begge motorene ble overhalt i slutten av Aug. 2006.

Motorenes gangtid ved overhaling: Hjelpemotor 1: 17954 t. Hjelpemotor 2: 16462 t.

I 2002 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,0589 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2002 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,1160 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2004 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,0693 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2004 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,1076 liter smøreolje pr. driftstime.

I 2006 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,1372 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2006 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,0838 liter smøreolje pr. driftstime.

Hjelpemotor 1 hadde 0,8 m/m slitekant øverst i sylinderveggene, alle slitedeler ble skiftet.
Hjelpemotor 2 hadde ingen slitekant. Service firmaet valgte å skifte alle slitedeler likt med motor nr. 1.
Rammelagrene ble ikke skiftet på nr. 2, bare stikk- kontrollert og funnet OK.

Konklusjon: Motor nr.1 hadde mye slitasje, motor nr. 2 hadde minimal slitasje.

I februar 2004 ble hjelpemotor nr.2, behandlet med QMI innvendig motorvask og Qmi motorbehandling. Driftstid var da ca. 12000 timer.


Vi ser her at motor nr. 1 har økt smøreoljeforbruket med over 100 %.
Vi ser også at motor nr. 2 har redusert smøreoljeforbruket med ca. 25 %.


Det er vel her tydelig at en QMI behandling kan anbefales for reduksjon av oljeforbruk og reduserte kostnader på innkjøp av smøreolje. Oljeskift intervallene kan trygt forlenges.

Service intervallene kan også trygt forlenges, og utgiftene på servicearbeider samt utgifter på slitedeler reduseres kraftig.

”North Stream” den 5 sept. 06.
Svein Aase
Maskinsjef.
Vedr.girbehandling av sentralgir omb.i M/S"Morten Einar"
Fra høsten 2001 har vi hatt problem med sentralgiret. Det har blitt varmt og slått seg ut på for lavt oljetrykk etter et par timer gange.

Har vert i kontakt med Karmøy Vinsj, som har levert giret, flere ganger.
Problemet blei berre verre og verre for oss. På slutten gjekk alarmen på for lavt oljetrykk efter en halv time, og giret slo seg ut etter ca. en time.

Fredag 12.04.2002 var vi på Husøy og lossa. Hadde folk omb, fra Karmøy Vinsj. De skiftet innføringshylse og o-ringer til denne. Noe galt utover dette kunne de ikke finne. Konklusjonen ble at det måtte være innvendig lekkasje i giret.

Dette ville føre til at olja blei varm, viskositeten sank og giret slo seg ut pa for lavt oljetrykk. Dette ville ta ca. 2 dager å reparere.

Kom i kontakt med Jan Torkelsen som meinte han kunne hjelpe oss med dette problemet. Han kom om bord med 3 liter QMI Lekkasjestopper. Etter litt diskusjon med han, mente han vi skulle prøve med 3 kanner QMI Girbehandling. Også Karmøy Vinsj anbefalte å skifte til et nr. tykkere olje.

Det ble skiftet olje, hadde på 2 liter QMI lekkasjestopper samt ca.14 liter QMI girbehandling.
Temperaturen ble merkbar lavere, innkobblingstrykk og smøroljetrykk kom opp og giret ble liggende inne.

Vi ville prøve det som prøvast kunne for ikke å matte brekke av fisket, håpet er at vi kunne utsette vedlikeholdet pa giret fram til sommaren. Etter som dette ser ut nu, kan vi kanskje klare det. Vi har hatt 2 turer etter at vi behandlet giret, og maskinisten har den formeining at dette virker.

Jeg for min del har fått god tru på QMI.

Hilsen
Troland Havfiske
V/Abraham Inge Troland
5384 Torangsvåg


VEDR.: QMI MOTORBEHANDLING MED PTFE POLYMER.

M/K TAMARA, reketråler-46 fot er utstyrt med en GM Detroit Diesel 6V 71N- 76 modell-original ytelse 230 hk. v/ 2100 o/min.

Denne motoren ble montert i 1987 og marinisert ned til ca. 200 hk. v/1800 o/min. Maskinen ble fullstendig overhalt høsten 1991 og har blitt kjørt ca. 3000 driftstimer siden.

Dette er en meget robust og driftssikker motor, tilpasset båtens bruksområde og ennå vel verd å ta vare på, selv om drivstoff-forbruk er noe høyt i forhold til ytelsen, ca. 25 I/timen ved 1800 o/min.

For å teste effekten på QMI behandlingen ble det foretatt målinger før og etter 50 timers driftstid med følgende observasjoner og resultat:

Drivstoff-forbruk redusert med 12,6% ( Fra ca. 25 liter til ca. 22 liter i timen v/1800 o/min.)
Smøreoljeforbruk redusert med 20% (Fra 1 liter til 0,8 liter pr. 25 timers driftstid.)
Starter lettere, selv uten motorvarmer innkoplet. (Smøreolje API-CD-11 VISKOSITET GRAD SAE 40.)
ØKET MAX TURTALL PA PROPELLEN FRA 1800 TIL 2000* O/MIN. (Denne økningen medfører ikke at kjølevanns temperaturen stiger over det normale. Før behandlingen med QMI begynte båten å riste på 1800 o/min, så den gikk best på 1400/1500 omdreininger)
Motoren går lunere med redusert støynivå.
*Denne effektøkningen på en fast propell er ca. 20%

Det ble også behandlet en rekesollemaskin. Denne maskinen hadde problemer med smøringen. Etter behandlingen med QMI ble strømforbruket redusert med 80% fra 10 amp. til 2 amp. (Elektromotoren til rekesollemaskinen hadde en driftsspenning på 24volt.)

QMI kan antagelig brukes på de fleste roterende komponenter med godt resultat og kan anbefales på det beste.T. M. TRONDAL


VEDR.: BRUK AV QMI PÅ MIN REKETRÅLER "M/S BELLROCK".

Jeg har nu en tid prøvet QMI's produkter på min reketråler "M/S Bellrock."

Motor, reduksjonsgear, frontgear og hydraulikk er blitt behandlet, og resultatene er meget positive.

Motoren går mye lunere, og vibrasjonen i de kritiske områder er redusert betraktelig og omdreiningen på tomgang er økt fra 550 til 600 pr. min(ca. 10%økning). Omdreiningene på full fart er vanskelig å måle, da jeg har hydraulisk vribart propellanlegg, men det virker som det er mere kraft i motoren

Reduksjonsgearet arbeider også mye bedre, og støyen er redusert betraktelig.

I frontgearet har jeg hatt en del problemer med for høy temperatur (ca.70-750 C), gearet har vært demontert flere ganger uten at jeg har kunnet finne noen feil. Etter behandlingen med QMI er temperaturen redusert til 50 - 550 C (ca. 30% kjøligere) på full belastning.

Også hydraulikk for vinsj har fått en behandling og her er resultatet forbløffende. Temperaturen er redusert betraktelig, og her er det ingen tvil om at kraften har økt, så dette produktet vil jeg anbefale på det varmeste, det holder hva det lover.

Med hilsen
Øivind Olsen, maskinist


BESPARELSE VED BRUKEN AV QMI PÅ HJELPEMOTORER:


Behandling av hjelpemotorer ombord i M/S VILLA tilhørende Kystverket.
Vi kan her se at hjelpemotor 3, som for øvrig har ca. 250 timer mer gangtid på smøreoljen, har et mye bedre analyseresultat enn hjelpemotor l og 2. Hjelpemotor 3 ble for øvrig behandlet med, QMI innvendig motorvask og QMI motorbehandling 10.01.96. Hjelpemotor 3 hadde da en total. gangtid på 56.061 timer. Oljeanalysen av 14.05.97., ble tatt etter 61.041 timer, dvs. 4.980 timer etter behandlingen med QMI. Vi ser ut fra disse oljemålingene at selv etter ca. 5000 timer, så ligger slitasjenivået på hjelpemotor 3, som er QMI behandlet ca. 5000 brukstimer tidligere, ca. 50% under hjelpemotorene som ikke er QMI behandlet. Hjelpemotor 3, har en gangtid på ca. l3 timer pr. døgn. 0ljeforbruket var på ca 5 liter pr. døgn, før behandlingen, dette ble redusert til 5 liter pr. uke etter QMI behandlingen. D.v.s. med 85% reduksjon i oljeforbruket.

På hjelpemotor 1 ble reduksjon av jernpartikler redusert med 86%. På hjelpemotorene 2 og 3 ble tallene henholdsvis 79% og 70%.

Oljeforbruket pr. time før behandling = 0,385 liter / timen
Oljeforbruk etter QMI behandling, = 0,055 liter / timen
Spart oljeforbruk = 0,33 liter / timen
Pris på smøreolje kr. 7.50 pr. liter.

Dette gir en besparelse på redusert smøreoljeforbruk:
Kr. 7,50 x 0,18 x4980 = kr. 12,325,50
Kostpris for QMI behandling " l.674,00
Netto besparelse: kr. 10,651,00


TESTING AV MOTORBEHANDLING QMI

Når det gjelder motorbehandlingsmidler og dieseltilsettingsmidler så har jeg personlig vært skeptisk, og ikke brukt slikt. Bortsett fra litt totaktsolje i enkelte dieselfyllinger for smøring av deler i pumpe, dyser og lignende.
Jeg har imidlertid for en uke siden behandlet min marinemotor (VOLVO TMD 31. A) med ett produkt som heter QMI, og grunnen til at jeg prøvde dette er følgende:
Jeg er selv fagutdannet motormekaniker og jeg har en kamerat som jobber Offshore som er maskiningeniør. Det var i en samtale vi hadde at han kom til å fortelle meg om dette stoffet, og at det var brukt mye i offshore og skipsindustrien med svært positive resultater.
Behandlingen gjøres like enkelt som ett oljeskift
Dette har skjedd med min VOLVO:

1: Den går merkbart stillere (mykere)
2: Ved oppstart oser den mye mindre (og denne motoren er kjent for å ose når den er kald)
3: Når jeg fikk båten, monterte jeg gløding, for jeg syntes den krevde for mye "filing" selv på sommeren.
Nå starter den momentant uten gløding
4: Oljen er like ren etter 10 timers kjøring
5: Tomgangsturtallet økte med 100 rpm, maxturtall var det samme.
6: Motoren dreier mye raskere rundt på starteren (føles som batteriet er kraftigere) men det er selvsagt grunnet mindre friksjon. Jeg vil gjerne dele denne erfaringen med dere, for jeg har som sagt hatt en svært positiv opplevelse.

Dette kan selvfølgelig brukes på alle typer kjøretøyer (bil ca 500,-) Brukes mye på anleggskjøretøyer.
Det som også er verd å merke seg er at slitasjen ved oppstart, når motoren er kald, reduseres med opptil 90 %. Og det er verd å merke seg at en motor slites mer de første 5 minutter,enn de neste 5 timer.
Friksjonen i motorens vitale deler etter en slik behandling er som Våt is mot våt is. (testresultat i Guinnes rekordbok)
Det er også viktig å si at dette er ikke en motorreparasjon, men en behandling. Og ulike motorer, og gamle / nye motorer kan erfares ulikt. Motorleverandører opprettholder garanti selv om ny motor behandles.
NB!! Det er også en renseprosess for drivstoffsystemet.
Ring meg på tlf: 91846063 el 75040470
Mvh Jostein Hansen


 

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame