Fiskebåter

Våre produkter har over lengre tid hatt en utbredt bruk blant yrkesfiskere både her til lands og i utlandet. Vi har over flere år utført tester og ikke minst fått uttallige tilbakemeldinger på hvordan QMI produktene har hatt en meget positiv innvirkning på motorene som er blitt behandlet.
Da dette er maskiner som utsettes for meget stor belastning og over lang tid, er QMI motorbehandling m/PTFE en ideell løsning for å spare både drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi er stolte av tilbakemeldingene vi har fått fra fiskerinæringen og oppfordrer deg til å lese gjennom noen av våre referanser.

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame