Fritid

Selv om de aller fleste fritidsbåter ikke er utsatt for de samme påkjenninger som eksempelvis fiskebåter og andre industrielle båter, vil en QMI behandling ha samme positive effekt. Igjen snakker vi om en redusert friksjon på alle friksjonsflater i båtmotoren som igjen reduserer slitasjen betraktelig.
I tillegg til sparte vedlikeholdskostnader, vil behandlingen bidra til en økt annenhåndsverdi. Er du i besittelse av en noe eldre og tilårskommen båt, vil du definitivt merke en stor forbedring på motoren etter en QMI behandling.

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame