Produkter

QMI metallbehandlingen får PTFE (polytetrafluoretylen) polymer til å reagere med friksjonsoverflatene. PTFE er beskrevet i "Guiness rekordbok" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot våt is."
Nettbutikk med PayPal og Vipps, Klikk her


QMI 3-trinns motorrens. (Luftinntak, drivstoff og motor)  
QMI 3-trinns motorrens fjerner ujevn gange, tennplugg problemer, tap av hestekrefter, syngelyder, motorbank og ujevn turtall. Øker ytelsen, reduserer drivstofforbruk og senker skadelige utslipp dramatisk. Rengjør systemet hurtig, skånsomt og effektivt.

Fordeler
• For profesjonell bruk, utviklet for bruk av bilverksteder.
• Inneholder ikke alkohol eller metanol, er ikke skadelig for sensitive deler og lager ikke helseskadelige stoffer som aldehyder fra alkoholer.

Trinn 1—Rens for drivstoffsystemet
Et high tech formulert produkt konstruert for å rengjøre hele drivstoffsystemet fra drivstoff-tanken til eksosrøret. Dette konsentratet løser opp avleiringer av karboner, polymerer og andre forurensninger. Effektive rengjøringstensider rengjør innsprøytingsdyser eller forgasser, ventiler og forbrenningskammer. Det fjerner vann fra drivstoffet, smører innsprøytningsdysene, øvre del av sylinderen og ventilene, samtidig som den forbedrer forbrenningen og reduserer eksos utslipp.

Trinn 2—Rens for motoroljesystemet
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel som beskytter samtidig som det skånsomt og effektivt fjerner avleiringer og forurensninger i motoren. Inneholder friksjonsnedsettende midler som beskytter friksjonsflatene samtidig som det rengjør. Dette oljebaserte produktet er laget i den hensikt å bli værende i motoren helt til neste oljeskift. I løpet av denne tiden vil produktet rengjøre hele oljesystemet.

Trinn 3—Rens for luftsystemet
En luftinntaks rens. Løser hurtig opp avleiringer og forurensninger fra luftinntak-manifold, ventiler, stempler og forbrenningskammer.
Middelet har langtidsvirkende effekt, da det over tid vil løse opp harde avleiringer med karbon og andre forurensninger, Det smører samtidig som det renser. Hjelper katalysatoren til å holde seg ren fra avleiringer, noe som vil gi renere avgasser. Inneholder ikke alkoholer som er skadelig for miljø og helse.
 
 
Link til datablad

QMI Innvendig motorvask  
Forurensninger i oljesystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer
som begrenser oljesirkulasjon utover hele motorens smøresystem. Det vil redusere kompresjonen, øke oljeforbruket og forårsake mange andre oljerelaterte problemer. QMI Innvendig motorvask fjerner slike avleiringer og forhindrer at det oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe pakninger og tetninger

Fordeler
• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Frigjør fastlåste stempelringer og ventiler
• Rengjør motoren innvendig
• Mykgjør gummipakningene
• Forbedrer oljesirkulasjonen til alle motordelene
• Øker effekten
• Innvendig motorvask vil klargjøre "problemmotorer" for QMI Motorbehandlingen
• Inneholder smøremidler
• Fjerner avleiringer fra ventilløftere
• Motoren går stillere
• Forlenger motorens liv 
 
Link til datablad

QMI Diesel forbedrer  
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Drivstoff-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

Fordeler
• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til "miljødieselen." Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Øker oktanet i bensin.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.
 
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Motorbehandling med PTFE  
QMI motorbehandling er ikke en oljetilsetning men en metallbehandling. Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI motorbehandling legger et mikrotynt belegg av PTFE på metallet. Dette plastbelegget har en rekke fordeler. Friksjon og slitasje blir dramatisk redusert, samtidig som effekt, torque og brukstid øker. QMI motorbehandlingen har den ASTM godkjente test Sequence IIIE, som er anerkjent over hele verden, og er godkjent av motorfabrikantene. Denne testen viser en reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold til referanseoljen.

Fordeler
• Redusert friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Økt ytelse
• Mindre reparasjoner
• Starter lettere
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Turborens  
Forurensninger i turbosystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer som begrenser lufttilførselen til motoren. Det vil redusere kompresjonen, øke drivstofforbruket og forårsake mange andre luftrelaterte problemer. QMI Turborens fjerner slike avleiringer og forhindrer at det oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe overflaten av komponentene

Fordeler

• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Øker effekten
• For hver 3% effektøkning på turbolader synker drivstofforbruk 1%
• Inneholder smøremidler
• Fjerner avleiringer fra turboviftene
• Turboen går stillere
• Forlenger turboens liv
 
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Motorsykkelbehandling med PTFE  
Motorsykkel motorer gir stor utfordring til motoroljen. Høye turtall, og varme motorer forlanger bedre beskyttelse enn hva selv de mest avanserte motor oljer kan gi. QMI Motorsykkel behandling gir denne beskyttelsen. Kan brukes på våt clutch.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Lettere start
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Småmotor (2-takt) behandling med PTFE  
Små 2-takts motorer uten oljesump har spesielt behov for god beskyttelse fra friksjon. Lagring utenom sesongen medfører korrosjon. Treg start, samt dårlig tomgang er et gjengs problem for denne type motorer. QMI’s PTFE beskyttelse gir mange fordeler til disse hurtiggående motorene.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Lettere start
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre
• Beskytter mot galvanisk korrosjon under lagring
 
Link til datablad 
Til toppen av siden
QMI Automatgirbehandling med PTFE  
Automatiske girkasser er et kompleks systems som arbeider under store belastninger og høye temperaturer. For å unngå problemer er det viktig at systemet fungerer optimalt. Det er kostbart å reparere en automatkasse. QMI Automatgirkassebehandling påvirker kassen til å unngå vanlige belastningsproblemer. Den reduserer metall-mot-metall friksjon, og forandrer ikke ATF oljens egenskaper. Den vil heller ikke forårsake at clutchen glipper. Må ikke brukes på CVT trinnløse girkasser, som er avhenging av noe friksjon.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Skifter mer korrekt
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Reduserer dyre reparasjoner
• Komponentene varer lengre
• Fornyer pakningene
• Forlenger ATF oljens liv
• Holder kontroll- mekanismene i orden
 
Link til datablad
Til toppen av siden
I Girbehandling med PTFE (30 wt. & 90 wt.)  
Med økende etterspørsel etter energibesparende giroljer med lavere viskositet som gir mindre beskyttelse for friksjonsflaten. noe som igjen ofte resulterer i økt slitasje. QMI’s PTFE metallbehandling gir økt beskyttelse, da den reduserer varmegang, friksjon og slitasje. Dette gir bedre ytelse og lengre liv for giret.

Fordeler
• Reduser friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Minsker reparasjoner
• Girer lettere
• Reduserer støy
• Mindre energiforbruk
• Beskytter mot korrosjon
• Oljen holder lengre
 
Link til datablad 
Til toppen av siden
QMI Radiatorrens  
QMI RADIATORRENS er et effektivt middel som hurtig oppløser og renser bort rust, avleiringer, kalk og oljerester. Den arbeider hurtig og effektivt i å rense kjølesystemet på en sikker måte. Etter rengjøringen vil kjøling og varmeveksling forbedre seg betraktelig. Den er sikker å bruke for alle komponentene i kjølesystemet. Kjølesystem er laget for å kunne på en effektiv måte fjerne uønsket varme fra forbrenningsmotoren. Et tett kjølesystem vil kanskje virke helt I orden fra utsiden, men resultatet er dårlig kjøling og varmeveksling. Korrosjon forårsaker lekkasje, spesielt I skjøter og hvor slanger festes til metall. Et kjølesystem som ikke fungerer optimalt kan forårsake store utgifter, og kan hurtig ødelegge en motor.

Fordeler
• Forurensninger skylles vekk
• Rengjør hele kjølesystemet
• Forbedrer kjøling og varmeveksling
• Motvirker overoppheting
• Løser opp rust, avleiringer og kalk
• Fjerner slam, silikater og oljerester
• Sikker i bruk på alle typer radiatorer
• Sikker i bruk for slanger og pakninger
• Miljøvennlig, kan brukes i gjenvinning
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Radiatorbehandling  
QMI RADIATORBEHANDLING med PTFE gir en sikker, effektiv og langvarig beskyttelse til alle typer kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Rust og korrosjon hemmende stoffer beskytter metalloverflater fra å begynne å lekke, slik at kjølevæsker forsvinner. QMI PTFE tilveiebringer en beskyttende hinne som holder overflaten ren. Andre tilsetninger i QMI RADIATORBEHANDLING gjør at kjølevæsken ikke lager skadelige avleiringer som kan tette systemet. Samlet vil disse tingene få maksimalt effekt ut av kjølesystemet. QMI RADIATOR-BEHANDLING er sikker å bruke for alle typer kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Den inneholder ingen aggressive stoffer som kan forårsake skade på utstyr eller forhindre at kjølevannet kan bli resirkulert. Det vil forlenge kjølesystemets brukstid, og redusere reparasjonskostnader, slik at kjølesystemet fungerer optimalt.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Reduserer varmegang og støy
• Reduserer energiforbruk
• Motvirker overoppheting
• Øker ytelsen
• Reduserer vedlikehold
• Beskytter mot korrosjon
• Reduserer kavitasjon
• Reduserer turbulens
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Hydraulikkbehandling med PTFE  
Hydraulikkvæsken skal overføre kraft, smøre bevegelige deler, kjøle og fjerne varme samt forsegle klaringen mellom de bevegelige delene. Smøringen av den hydrauliske pumpen utgjør en stor utfordring. Alle hydrauliske pumper lager store mengder friksjon og varme, derfor vil QMI Hydraulikkbehandling gi den rette beskyttelse som et slikt system trenger.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Minsker reparasjoner
• Reduserer kavitasjon
• Beskytter mot korrosjon
• Oljen holder lengre
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Kompressorbehandling med PTFE  
Vedlikeholdspersonalet av luftkompressorer møter varmeutvikling og fuktighet som en stor utfordring. Under produksjonen av komprimert luft produseres slike forhold som må overvinnes ved hjelp av god smørning. QMI PTFE beskyttelsen av kompressorer, reduserer vedlikehold og øker ytelsen.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Beskytter mot korrosjon og vann
• Oljen holder lengre
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Luftverktøybehandling med PTFE  
Luftverktøy arbeider ved ekstremt høye turtall med minimal smørning. Aggressiv fuktighet fra komprimert luft forårsaker kavitasjon/angrep av lager og metalloverflatene. Tilgrising av turbinbladene forårsaker redusert turtall, tap av torque og til slutt dyre reparasjoner. Det å overse smørning og vedlikehold kan medføre havari. QMI luftverktøybehandling smører bedre enn noen olje. Den reduserer friksjon, øker ytelsen og beskytter mot korrosjon. Beskytter også utstyret under lagring.

Fordeler
• Bringer tregtgående verktøy tilbake til liv
• Verktøyet varer lengre
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker ytelse
• Minsker varmegang og støy
• Beskytter mot fuktighet og vann
• Mindre vedlikehold
• Beskytter mot korrosjon
• Mindre energiforbruk
• Mindre kavitasjon
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Servobehandling med PTFE  
Gir deg mer kraft og beskyttelse til styringen med QMI servobehandling. For lastebiler, personbiler og trucker. Til alt som har servostyring.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Lettere å styre
• Mindre varmegang og støy
• Servo-oljen varer lengre
• Mindre reparasjoner
• Servopumpen holder mye lengre
• Reduserer kavitasjon
• Øker ytelse
 
Til toppen av siden
QMI Vann/glykol-hydraulikkbehandling med PTFE  
Hydrauliske systemer som benytter brannsikkert vann/glykol, arbeider under høye temperaturer og stress uten fordelen av petroleum baserte smøremidler. Disse forholdene forårsaker kortere levetid på de forskjellige komponentene. I tillegg medfører det høyere energikostnader samt dyre reparasjoner. Beskytt vann/glykol hydraulikksystemet med QMI's spesiallaget PTFE metallbehandling, som er beskrevet som "våt is mot våt is". Bruk dette slitebelegget som også reduserer friksjon og varmegang, og du vil oppleve at utstyret fungerer optimalt.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Mindre støy
• Mindre reparasjoner
• Reduserer kavitasjon
• Øker ytelse
• Beskytter mot korrosjon
• Lengre vann/glykol liv
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Drivstoff-forbedrer  
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer.
QMI Drivstoff-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

Fordeler
• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til "miljødieselen." Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Øker oktanet i bensin.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.
 
Link til datablad 
Til toppen av siden
QMI SuperPolish med PTFE  
QMI SUPER POLISH med PTFE er laget for å beskytte overflaten optimalt, med en hard, speilaktig overflate. Denne overflaten beskytter mot oksidasjon, ultrafiolette stråler og smuss. PTFE er et kjemisk stoff som er upåvirkelig av de fleste andre kjemikalier, og beskytter mot korrosjon, veisalter, insekter, og misfarging fra sollys. Denne spesielle polish har hele 5.000 partikler PTFE i hver kvadrat tomme. Formulert med spesielle katalysatorer som rengjør overflaten og gjør at den lett kan påføres for hånd, uten bruk av poleringsmaskin. Varer 6 måneder ved riktig bruk. Tåler å vaskes i automatvaskemaskin med børster

Fordeler
• Maksimal glans og holdbarhet
• Beskytter mot misfarging fra sollys
• Forsegler lakken mot forurensninger
• Lett å holde ren
• Kan brukes sammen med "Clear-cote"
• Poleres lett ut med hånd
• Meget holdbar


UTSOLGT OG VET IKKE NÅR VI HAR DET PÅ LAGER IGJEN
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Lakkrens  
QMI Lakkrens, fjerner oksidasjon uten å ripe lakken. Bringer tilbake glansen i den originale lakken på en skånsom måte. Fjerner flekker fra sur nedbør. Fjerner også malingsflekker fra nylakkering. Lakkeringsverksteder liker QMI Lakkrens fordi den er enkel å bruke, og kan lakkeres ovenpå.

Fordeler
• Effektiv—fjerner oksidasjon, flekker, asfalt, såpe, oljefilm og insekter
• Fornyer—bringer tilbake glansen
• Skånsom—inneholder ingen aggressive stoffer heller slipemidler som fjerner malingen
• Beskytter originalmalingen—fjerner ikke den originale malingen
• Kan males over—inneholder spesielle som gjør at det kan males på toppen
• Lett å rengjøre—det brukte utstyret vaskes med vann
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Lekkasjestopper  
QMI LEKKASJESTOPPER løser problemet, da den hurtig stopper lekkasjen ved å mykgjøre og øke pakningen (ca.3%) til lekkasjen stopper. Laget for bruk i alle typer oljer og utstyr, den vil bli et velkomment verktøy for stopping av oljelekkasjer.
QMI LEKKASJESTOPPER fornyer og mykgjør pakningen, samtidig som at den ikke inneholder klor eller aromatiske stoffer som vil uttørke, krympe og gjøre pakningene harde og skjøre!
Laget for bruk i alle typer forbrenningsmotorer, automatkasser, girkasser, kardanger, servostyringer, hydraulisk utstyr, kompressorer, pumper, propell systemer og annet utstyr. QMI LEKKASJESTOPPER er blandbart med alle typer oljer.

Fordeler
• Stopper oljelekasjer
• Hurtigvirkende
• Ufarlig for alle typer utstyr
• Fornyer og mykgjør gamle pakninger
• Beskytter pakninger mot aggressivt miljø
• Motvirker at pakninger tørker og blir harde
• Motvirker at pakninger krymper og sprekker
• Motvirker dyre skader
• Blandbar med alle typer oljer
• Inneholder ingen aromater eller klor 
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI 220 Vannfast fett med PTFE  
QMI 220 VANNFAST FETT er et høykvalitets smørefett laget av spesielt høyraffinerte smøreoljer med innlagt PTFE. Denne høyraffinerte smøreoljen reduserer smøremiddelets evne til å oppta en mengde forurensninger som finnes i cellulose/papir og metall produksjon. Oljens tykningsgrad ble valgt for å gi optimal beskyttelse under høy belastning, ved lave til moderate høye hastigheter.
Tykningsmiddelet som er brukt i QMI 220 VANNFAST FETT er en spesialutviklet blanding av kjemikalier, som er utvalgt for gi et meget høyt nivå av motstandsdyktighet mot vannutvasking og nedbrytning fra vått skum. En spesielt utviklet produksjonsteknikk er brukt for å lage QMI 220 VANNFAST FETT så den gir en øket motstand mot å bli nedbrutt, og at det skiller seg, på grunn av høy belastning og forurensninger. QMI 220 VANNFAST FETT er en blanding av overflateaktive smøremidler og polymerer som er utviklet for kraftig reduksjon av friksjon og slitasje, og vil lage en sterk barriere mot inntrengning av vann og vannoppløselige forurensninger. Det er disse typiske forurensninger som forårsaker tap av smøremiddelets tykningsevne, som igjen leder til høyere temperaturer, større slitasje og til slutt for tidlig sammenbrudd. Ved bruken av QMI 220 VANNFAST FETT så kan ofte smørefrekvensen reduseres med 1/5 av vanlig godt smørefett

Fordeler
• Suveren holdbarhet i vann
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng
• Beskytter mot korrosjon og varmegang
• Øker smøreintervallene
• Tåler ekstreme temperaturer
• Tåler ekstremt høyt trykk
 
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Universalfett (smeltefritt) med PTFE  
QMI Universalfett er blandet med PTFE for å løse de mest kompliserte smøreforholdene som kan møtes. PTFE er kjemisk upåvirkelig og beskytter overflatene fra aggressive angrep. 100% aktiv i temperaturer fra -20°F (-32°C) til hele +550°F (+288°C) Fettet er pumpbart i alle temperaturer. Det beskytter mot rust og motstår vanninntrengning. Det har et helt utrolig vedheng og overflatedekning og holder seg på plass under helt ekstreme forhold QMI UNIVERSALFETT er spesialkomponert, smeltefritt fett med innblandet PTFE polymerer. Det er laget i den hensikt å løse de mest utfordrene fettsmørings problemer. Dette fettet overgår tradisjonell fettsmøring ved å "smelte" eller "sveise" PTFE polymerer, som er notert i "Guiness" som det glatteste stoff en kjenner til: " Som våt is mot våt is, inn i kritiske friksjonsoverflater. QMI UNIVERSALFETT gir langsiktig beskyttelse som overgår selv de mest avanserte fettslag. Når QMI UNIVERSAL- FETT brukes kan det føre til reduksjon av smørefrekvensen så mye som 5 til 1.

Fordeler
• Tåler ekstreme temperaturer
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng og overflatedekning
• Beskytter mot korrosjon
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Uoppløselig i vann
 
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI H-1 Klart fett med PTFE  
QMI H-1 QMI KLART FETT H1 med TeflonTM er et teknologisk avansert semi-syntetisk, universalsmørefett. Formulert for å kunne møte de vanskeligste smøreoppgaver. Det er uoppløselig i vann, av høyeste kvalitet og ytelse. Smørefettet er gjennomsiktlig og renslig å arbeide med. QMI KLART FETT H1 er USDA godkjent for bruk i slakterier og matvareproduksjons-steder hvor det er mulighet for at fettet kan komme i kontakt med varene. QMI KLART FETT H1 er 100% effektiv innenfor temperaturene -18°C til +204°C.
Det er uslåelig i reduksjon av friksjon, forlenger maskiners brukstid, og forhindrer rust og korrosjon. QMI KLART FETT H1 er vannklart, renslig, fargeløst, setter ikke flekker, tørker ikke inn og er biologisk nedbrytbart.

Fordeler
• USDA H-1 Autorisert
• Inneholder PTFE
• Klar og rent smørefett
• Biologisk nedbrytbart
• Ikke giftig. Setter ikke merker
• Utrolig motstandsdyktig ovenfor vann
• Tørker ikke inn
• Reduserer friksjon
• Motstår rust og korrosjon
• Luktfri, fargeløs
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI Hvitt lithium sprayfett med PTFE  
QMI HVITT LITIUMFETT med PTFE, er et unikt høytytende universalfett gjort lett anvendelig på sprayboks. Dette fettet er skreddersydd for å løse de vanskeligste og mest utfordrende fettsmøringsproblemer i dagens industri, fiske, landbruk og transport. QMI HVITT LITIUMFETT går et skritt videre enn vanlig fettsmøring, da det belegger friksjonsoverflatene med et mikrotynt sjikt av PTFE (polytetrafluoretylen). Ideelt for bruk på metall mot metall smøring. Sprayboksen gjør det lett å komme til på vanskelige steder. Optimal ytelse fra -18°C til +187°C, anvendelig for bruk i alle værtyper, rustbeskyttende, og motstår penetrasjon av fuktighet selv under ekstreme forhold. Det "limer" seg fast med overlegent vedheng og overflatespredning. Dette fettet kan redusere smørefrekvensen med så mye som 5:1.

Fordeler
• Lett å bruke
• Ren hvit farge
• Reduserer friksjon og slitasje
• Universal fett
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Ekstreme temperaturer
• Totalt uoppløselig i vann
• Super vedheng og overflatespredning
 
Link til datablad
Til toppen av siden
QMI HYLSEFETT med PTFE  

Fordeler
• Tåler ekstreme temperaturer
• Beskytter mot korrosjon
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Totalt uoppløselig i vann

BRUKSANVISNING: Press ut gammelt fett eller fett som er uforenelig med QMI HYLSEFETT, eller smør oftere når en bytter ut et ukjent fett. Når gammelt fett er presset ut kan smørefrekvensen ofte settes ned med 5 ganger I forhold til tidligere smørerutiner.
 
Link til datablad
Til toppen av siden
Forhindring av groe på propellblader  
BRUKSANVISNING:
Bruk en fille og smør på et tynt lag med fettet på propellen. Ved å bruke meget fin stålull grade 0000 kan du aktivisere PTFE slik at den fester seg bedre til metallet. Dette er ikke nødvendig å gjøre, produktet vil allikevel fungere, men med ca. 1 min kraftig polering vil et tynt sikt med PTFE feste seg både til propellen og til stålullen.

QMI HYLSEFETT er sterkt anbefalt i problemområder forårsaket av høy temperatur, høy fuktighet, oksiderende miljø og der hvor regelmessig smørefrekvens er vanskelig p.g.a. utilgjengelighet eller uregelmessig tilsyn.
 
 
Til toppen av siden
   

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame