-----Original Message-------

 
From: Jan Thorkelsen
Date: 06/03/03 12:15:12                                                                                                                 Gå til hovedside. Klikk her!
To: Johansen Thor
Subject: Ms FRISNES
 
Ms FRISNES
Hovedmotor type : MaK 6m 282 ak
 
QMI Innvendig Vask + Metall Behandling første gang 09.12.99
Etterbehandling av motor 04.03.01
 
Motor demontert i Kopervik 20 - 27.05.03 for full revisjon etter driftstimer på følgende komponenter siden siste vedlikeholds termin:
Gangtid Sylinderdeksler:                         25 000 timer
Gangtid Stempler:                                  25 000     "
Gangtid Veivlager:                                  56 000     "  (nye /92)
Gangtid Rammelager                              48 000    "   (nye/94)
KONKLUSJON
Sylinderdeksler samt Stempler viste ved demontering ubetydelig belegg i form av sot og fastbrent koksdannelse. Samtlige Stempler hadde løse fjærer, og ringspor var minimalt koksbelagt. Med smergel av grad 400 ble dette belegget svært lett å fjerne. Trolig har dette sin årsak i QMI behandling som har en gunstig virkning ved områder hvor til dels høye temperaturer er til stede. Også Sylinderforinger bar preg av gunstige driftforhold, da slitasjen fra siste revisjon og fram til i dag framkom med minimale avvik. Max  slitasje i dag var 240.17 mm (org. mål 239,98)  med ovalitet på 0,10.
 
Veivlager ble erstattet med nye da gjennombrudd av nickeldam var tilstede, samt at driftstimer og lagerspenn tilsa dette.
Rammelager var av type 7 mm og fremdeles godt egnet til fortsatt bruk. Lager var som foto indikerer i meget god stand uten overflate deformasjoner av noen art. Dette tatt i betraktning av 48 000 timer driftstid.
 
Veiv og rammelagertapper, innsug/eksos + brennstoff kammer var også i meget god forfatning. Det tyder på at QMI Metall Behandling har hatt en positiv innvirkning på motor og driften disse 4,5 år som prosjektet har pågått, og som er blitt oppfulgt  av Rederi og undertegnede.
 
Motor ble igjen behandlet med QMI Metall Behandling for skipets avgang Kopervik. Det opplyses fra Rederiet at skipet har øket sin hastighet med 0,5 n.m.
 
                                              
                                                                 Jan Thorkelsen
                                                                 Maritim Teknikk

Norsk oversettelse av email sendt på engelsk 23.12.2000

 

Fra: Sea Pride

Til: V. Ships Norway AS

Att: Mr. Sverre Barmen (Superintendent)

Subjekt: QMI Metallbehandling

Dato: 23.12.2000

Jeg husker at QMI metall behandling og QMI luftkjøler behandling ble gjort på dette skipet i løpet av siste tørrdokking i april 1999, i  China. Jeg hadde nettopp mønstret på denne båten. Først så sprøytet vi QMI luftkjøler behandling på alle kjølefinnene og rør på luftsiden av begge luftkjølerne for hovedmotoren. Dette ble gjort før de ble satt på plass etter å ha blitt fullstendig rengjort av tørrdokk- personalet. Deretter ble hovedmotordeler som stempler, sylinderforinger, drivstoffpumpestempler og sylindrer smurt inn med QMI metallbehandling før de ble montert sammen. Det ble dosert anbefalt mengde av QMI metallbehandling inn i hovedmotorens oljesump.
 

Resultatet overgikk alle forventninger. Deltatrykket på begge turboladerene gikk ned og kunne nå holdes ved alle belastninger. Det var ikke lengre noen ujevne stigninger i trykket som tidligere. Det har holdt seg jevnt hele tiden fram til nå , og fortsetter å være bra på alle turtall helt til toppfart på 137,7

Smøreoljeforbruket har godt betydelig ned på grunn av QMI metallbehandlingens egenskaper. Den reduserer friksjon, lager bedre tetning mellom stempelring og stempel, og stempelring og sylinderforing. Det samme skjer mellom drivstoffpumpen og sylindervegger på grunn av QMI metallbehandlingens belegg.

Da vi tok ut stemplene fra hovedmotoren under overhalingen i oktober 2000, etter at de hadde gått i 10.657 timer med QMI metallbehandling, fant vi at alle stemplene, stempelringene, sylinderforingen, sylindertoppdekselet etc. var usedvanlig rene og skinnende blanke. Det var bare noe ubetydelig belegg av karbon noen få steder og slitasjen var minimal. Jeg er overbevist om at vi kunne ha kjørt denne motoren i flere tusen timer til, uten overhaling.

For din informasjon, ifølge skipets opptegnelser og muntlige rapporter, før siste dokking i China måtte hovedmotoren kjøres på lavere turtall enn ønskelig på grunn av turboladerens høye trykksvingninger. Dette problemet oppsto tidligere ganske raskt etter rengjøring og overhaling av turboladerens kjølesystem. Vi kjører nå med 128-134 omdreininger helt uten noen som helst problemer!

Vi fylte også QMI metallbehandling inn i oljesystemet på alle hjelpemotorene etter dokkingen i China. Etter QMI metallbehandling merket vi at drivstofforbruket og smøreoljeforbruket sank med gjennomsnittlig 22% ifølge opptegnelser. Nylige overhalinger av hjelpemotorer No.2 og No.3 (No. 2 etter 13,192 timer og No.3 etter 8,627 timers gange etter siste hovedoverhaling.) viste at alle stempler, stempelringer og sylinderforinger var meget rene og hadde minimal slitasje.

På henvisning til de ovennevnte klare fordeler, vil jeg anbefale at QMI luftkjølerbehandling blir gjort på alle våre skips turboladeres luftkjøler, etter rengjøring og overhaling. QMI metallbehandling bør også bli smurt på alle friksjonsflater før sammenmontering samt påfylles oljesystemet i henhold til leverandørens anbefalte blandingsforhold.

En slik behandling vil øke motorytelsen, forlenge overhalingsintervalene og redusere smøreolje og drivstofforbruk.

Med vennlig hilsen
Maskinsjef/Kaptein
Notat: Hovedmotoren er en 12.000 Hk Kawasaki/MAN

 

Hit Counter