Bruksanvisning for behandling av bilmotorer med QMI

Først må motorene være kjørt inn. Dieselmotorer 10.000 km. Bensinmotorer 5000 km. Det er for at stempelringer og sylindervegger skal tilpasse seg hverandre. Ta behandlingen på første oljeskift etter at den er ny.

På motorer som har gått over 60 000 km så anbefaler vi QMI Innvendig motorvask.

Bring motoren opp i vanlig arbeidstemperatur. Den innvendige motorvasken tømmes inn gjennom peilepinnehullet mens motoren går på tomgang. La motoren gå på tomgang med stoffet i ca. 20 minutter på en bensinmotor og ca. 45 min på en dieselmotor. (dieselmotorer er vanligvis meget møkkete på grunn av dieselpartikler i oljen.) Les om vasking av girkasser (engelsk), klikk her

Hvis oljepinnen viser helt til øverste strek, så tapp ut 1 liter med olje før vasken. Er den på midten eller under, så kan du tømme i 1 liter vask

Når vasken er over slå av motoren og tapp ut den skitne oljen så fort som mulig. (Når det er mye skitt i oljen kan den tykne til når oljen blir kald.) La all oljen renne ut. Skift oljefilter og sett i oljepluggen. Tøm på ny olje og tilslutt QMI behandlingen (ca. 1 liter på vanlige biler) Siden QMI behandlingen er på 1 liter så trenger du 1 liter mindre med smøreolje.

Når alt er fylt på av olje og QMI så kjører du bilen med en gang en tur på landeveien. Helst med noen bakker for å få litt varme i motoren. Er motoren vasket med QMI Innvendig motorvask såer det nok med å kjøre i ca. 1 time. Hvis den ikke er vasket med QMI Innvendig motorvask så kjør bilen i ca. 2 timer. ( Det tar litt tid å fjerne avleiringer på friksjonsflatende før QMI legger seg på. )

Nå kan du kjøre med QMI behandlingen i motoren til neste oljeskift. QMI behandlingen varer i motoren i minst 80-90 000 km., men vi anbefaler at du gjentar behandlingen etter 50 000 km, da noe av belegget blir slitt bort. Da kan du bare bruke halvparten av første gangs behandling.

På automatkasser er det viktig at det er korrekt mengde på oljen for at kassen skal fungere riktig. Det er en halv liter mellom målene lite olje og full oljemengde.

Når det gjelder behandling av girkasser så kan de behandles uten at det kjøres spesielt like etter at QMI behandlingen er tømt på. Grunnen er at det er meget sterk sirkulasjon i oljebadet, noe som sikrer god innblanding. Har giroljen gått i mer enn 60 000 km så anbefales det at oljen skiftes. For de som vil prøve Royal Purple's helsyntetiske smøreolje så gir vi 50% rabatt på første gangs kjøp.
Se: www.royalpurple.no

Hit Counter