Full Throttle Rider Moto produktspekter gir deg den absolutte høyeste kvalitet for beskyttelse for din motorsykkel og utstyr. Produktet har vært i bruk siden 1990  og har bevist at det beskytter din motorsykkel på den aller beste måten, både utenfor og innenfor. PRØV DET DU OGSÅ!
Moto Glide: Et topp produkt m/ PTFE som beskytter friksjonspunktene i motoren mot  slitasje og varme-gang.
Moto Flow: Et effek-tivt produkt som beskytter drivstoff-systemet fra tank til eksosrør. Fjerner alt vann fra drivstoff-tanken.
Moto Glow: Gi sykkelen en glans den fortjener. Den blir lett å holde ren etterpå.