Også hos QMI i Florida liker de ansatte å kjøre motorsykkel.