VEDR.: QMI MOTORBEHANDLING / ASTM SEKVENS IIIE TESTEN VISER 88% REDUKSJON I SLITASJE

 

EN QMI MOTORBEHANDLINGSTEST BLE AVSLUTTET 27. JUNI 1992. TESTEN BLE UTFØRT AV U.S. SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, TEXAS, USA. DENNE PRØVEANSTALTEN ER GODKJENT AV MOTOR OG SMØREMIDDEL FABRIKANTER I HELE VERDEN SOM ET AV DE MEST SERIØSE TESTLABORATORIER . TESTEN SOM BLE UTFØRT KALLES ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) SEKVENS IIIE. TESTEN ER REGISTRERT HOS CHEMICAL MANUFACTURER ASSOCIATION, DA DEN TILFREDSSTILLER DERES STANDARDER. DEN HAR FÅTT NUMMERET QM-ETSR692101-A1-IIIE-1SR-76. HELE TESTEN ER TILGJENGELIG FRA CMA I USA, ELLER FRA QMI HER I NORGE.

 

Testen er utarbeidet for utprøvninger av smøreeffekten på smøreolje under særdeles vanskelige forhold. Forholdene er simulert og kan sammenlignes med å dra en tilhenger, i høy hastighet, gjennom et ørkenlandskap. Motoren skal arbeide under tung belastning med oljetemperatur som blir holdt konstant på 149 grader celsius. Når testen er ferdig blir sliteflater i motoren målt, oljen blir kontrollert for øket viskositet, motordeler blir inspisert for avleiringer og overflaten i stempelringsporet blir sjekket.

 

QMI MOTORBEHANDLING VISTE EN REDUKSJON PÅ 88% AV SLITASJE I FORHOLD* TIL EN ANNEN TOPP KVALITET SMØREOLJE. QMI MOTORBEHANDLING BEVISTE OGSÅ AT DEN VAR FULLT PÅ HØYDE MED ANDRE GODE SMØREOLJER, OGSÅ NÅR DET GJALDT SIKKERHET I FORBINDELSE MED VISKOSITET OG AVLEIRINGER.

 

*Test informasjon:

 

Sekvens IIIE er en del av testprogrammet for å bestemme API's SG SERVICE KLASSIFIKASJONER og flere MILITÆRE SPESIFIKASJONER (MIL). Referanseoljer blir benyttet for å kunne overføre testresultatene fra SEKVENS IIIE testen til oljer brukt under realistiske harde kjøreforhold. ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) fører statistikker over ytelsen av hver enkelt referanseolje. På denne måten oppnås det en 95% sikkerhetsmargin og en gjennomsnitt av ytelsen for de smøreoljer som er testet i markedet. Testmotoren er en 1986 3,8 liters BUICK V-6 bensinmotor utstyrt med spesielle måleinstrumenter. Referanseoljen som ble blandet med QMI for denne testen er REFERANSEOLJE 402. Denne referanseoljen er valgt fordi det er den referanseoljen US Army's krever for testing av "OLJETILSETNINGER FOR MOTORKJØRETØYER", i forbindelse med oksidasjon og slitasje. Testoljeblandingen var 20% QMI og 80% av REFERANSEOLJE 402.

 

RESULTATET FRA SLITASJETESTEN:

 

Vi var primært interessert i slitasjetesten. Vedlagte test ark er kalt "Valvelifter and Camshaft Wear Data" (Slitasjedata av ventilløfterne og kamaksel.) Alle slitasjetall er i mikron. ( Se CMA nummeret for QMI testen øverst i høyre hjørne.)

 

1. Den første kolonnen viser kammene og ventilløfternes nummer.

    

2. Den andre kolonnen viser kammenes slitasjetall. Legg merke til at alle kammene unntatt 4 og 10 ikke viser noen slitasje i det hele tatt

 

3. Den tredje kolonnen viser slitasje av ventilløfterne. Legg merke til at løfterne nummerert 2, 3, 10, og 12 ikke viser noen slitasje. (I motorer oppstår det ofte slitasje på ventilløfterne, noe som krever ventil justering etc.)

 

4. Den fjerde kolonnen viser slitasje på kamaksel og ventilløfterne kombinert sett. Legg merke til at det ikke er noen slitasje på kammene eller ventilløftere når det gjelder 2, 3 og 12.

 

Sluttsummen på slitasjetesten blir vist i tallet nederst til høyre, som gir gjennomsnittlig kamaksel og ventilløfterslitasje. Gjennomsnittet for akseptabel slitasje på REFERANSEOLJE 402 er 33,9 mikron. (Se på vedlagt ark som viser SEQUENCE IIIE, TEST TARGET AND ACCEPTANCE LIMIT DATA SET.) Med QMI MOTORBEHANDLING ble gjennomsnittet av slitasjen 4.0 mikron. Når en sammenligner dette tallet med gjennomsnittstallet for referanseoljen så ser vi at QMI MOTORBEHANDLING reduserte slitasjen med 88%.

 

Andre testresultater:

Økning i viskositet og avleiringer avgjøres hovedsakelig av referanseoljen som utgjør 80% av testblandingen. QMI's testresultater angående viskositet og avleiringer viser at de er innenfor de krav som er normale når det gjelder REFERANSEOLJE 402. Dette viser at QMI motorbehandling er sikker å bruke selv under de mest krevende kjøreforhold.

 

For de som måtte ønske det, kan vi skaffe en komplett laboratorium test.

 

Hit Counter