Startsidan

3-stegs Motorrensning

Motorbehandling

Motorcykelbehandling

2-takt behandling

Växellådsbehandling

Automatlådebehandling

Servobehandling

Hydraulikbehandling

Kompressorbehandling

Luftverktygbehandling

Invändig motortvätt

Bränslebehandling

 

 

 

                                                                 

QMI 3-stegs Motorrensning (Luftintag, bränsle och motor)

· Avsett för professionellt bruk, utvecklat för bruk på verkstäder · Innehåller inte alkohol eller metanol, skadar inte känsliga detaljer och producerar inte hälsovådliga ämnen som t.ex. aldehyder.

QMI 3-stegs motorrensning åtgärdar ojämn gång, problem med smutsiga tändstift, hästkraftsförluster, vibrationer, och andra missljud. Bränsleförbrukningen minskas och därigenom också utsläppen. Systemet rengörs snabbt, skonsamt och effektivt.

Steg 1 – Rensning av bränslesystemet.

En high-tech formulerad produkt som är konstruerad för att rengöra hela bränslesystemet, från bränsletanken till avgasröret. Detta koncentrat löser upp avlagringar av koks, polymerer och andra föroreningar. Effektiva rengörande tensider rensar och smörjer insprutningsmunstycken (eller förgasaren), ventilerna och förbränningsrummet. Detta gör att förbränningen förbättras och därigenom minskas utsläppen.

Steg 2 – Rensning av smörjsystemet

Steg 2 är ett oljebaserat, smörjande rengöringsmedel som skyddar motorn samtidigt som det effektivt och skonsamt avlägsnar avlagringar och föroreningar i motorns smörjsystem. Innehåller friktionsnedsättande ämnen som skyddar friktionsytor samtidigt som det rengör. Denna oljebaserade produkt är ämnad att bli kvar i motoroljan tills nästa oljebyte. Under hela denna period så rengör produkten motorns smörjsystem.

Steg 3 – Rensning av luftsystemet

Rengör luftintagets samtliga enheter. Löser snabbt upp avlagringar och föroreningar i insug, ventiler kolvar och förbränningsrum. Medlet har långtidsverkande effekt, eftersom det med tiden löser upp även hårdare avlagringar. Produkten smörjer samtidigt som den rensar. Detta hjälper katalysatorn att hålla sig ren från avlagringar, vilket håller föroreningarna nere.
Innehåller inte alkohol.

 

« bakåt