Hit Counter
  Her kan du bli kjent med de mange anvendelser for QMI PTFE metallbehandling
 
Gå til hovedside    
 

 

 

 

Fiskebåten M/S "Grimsholm" senket motorstøyen i maskinrommet fra 120 decibel til 95 decibel etter QMI behandlingen.
Reketråleren M/S Storm, med Volvo Penta TAMD 122 A har 6% bedre kompressjon etter 19.000 timer, enn når den var ny. Ble behandlet med QMI Motorbehandling når den hadde gått 9.000 timer .

 

QMI SKANDINAVIA AS                   13. mai 2005
3050 Mjøndalen

Vedrørende
behandling av Motor, Glr, Hydraulikk og Styremaskin på reketråleren M/S Storm

I januar 2005 behandlet vi vår Volvo Penta TAMD 122A (400 HK) med

"QMI innvendig motorvask", fylte på ny olje "Royal Purple", helsyntetiske 15-40W, og behandlet motoren med 'QMI metallbehandling". i Dieselen hadde vi "QMI Drivstofforbedrer".

Resultat var ikke til å tro! Fra å bruke i snitt mellom 20-25 liter i timen, med en 1800 maskes Akratrål, gikk forbruket ned til mellom 11 - 15 liter. Motoren gar merkbart mye stillere, eksostemperaturen har gått ned ca 50 grader ved høy belastning. Temperaturen på motoren ligger også mer stabilt på mellom 85-90 grader, dette til tross for eventuelt høyere turtall og turbotrykk. Etter at vi gikk over til "Royal Purple" motorolje slipper vi å bytte olje hver 500 time. Vi skifter nå hver 2500 / 3000 timer.

I vår byttet vi en del reimer/filtre/anoder på motoren ved "Hanstholm Skibsmedie" i Danmark. Vi fikk av dem beskjed om at maks turtall på maskinen er ca 1620 omdr. ved fult vriding på propellen. Om vi lette litt på "vængnen" skulle vi kunne oppnå maks 1800 omdr. Vi testet dette og oppdaget at ved fullt påslag/fulle "vænger" klarer vi i overkant av 1800 omdr. Letter vi litt vridningen på propellen, klarer vi mellom 1900-2000 omdr. At friksjonen er lavere, og torquen har økt etter behandlingen er det ingen som helst tvil om.

       Videre brukte vi å fylle ca 15-20 liter hydraulikkolje i mnd. Etter behandlingen med 25 liter "QMI Hydraulikkbehandling" har det ikke vært etterfylt de siste 4 mnd. Resultatet har blitt at vinsjene går roligere (mindre støy), blir ikke fullt så varme som for, og bruker til nå nesten ikke olje. På styremaskinen gikk det ca. en 1/2 liter i uke. Denne behandlet vi med "QMI Servobe-handling" og "QMI Lekkasjestopper". Siden behandlingen har vi ikke etterfylt.

Vi er 2 skift ombord. Den går mer eller mindre 24 timer i døgnet året rundt, med unntak av noen timer hver søndag og andre helligdager.

Da forbruket er redusert med ca 60 %, sparer vi ufattelige 200 - 250 000.- i året. På motoren sparer vi 21 oljeskift i året.

          For oss er dette nesten for godt til å være sant, og vi tar frem kalkulatoren og regner snittforbruk vær gang vi bunkrer diesel. OMI anbefales på det sterkeste fra vår side!

Med vennlig hilsen
Karstein Rasmussen / M/S Storm Partrederi


Til CANIMPORT As
3050 Mjøndalen

Vedr. smøreoljeforbruk på våre to Caterpillar 3406 DITA hjelpemotorer. 

Fra båten var ny i 1998, brukte hjelpemotor 2, mye mer smøreolje enn hjelpemotor 1.I 2002 startet vi registrering og kalkulering av forbruket på disse motorene, helt fram til begge motorene ble overhalt i slutten av Aug. 2006.

Motorenes gangtid ved overhaling: Hjelpemotor 1: 17954 t.     Hjelpemotor 2: 16462 t. 

I 2002 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,0589 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2002 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,1160 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2004 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,0693 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2004 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,1076 liter smøreolje pr. driftstime. 

I 2006 brukte hjelpemotor 1 i snitt 0,1372 liter smøreolje pr. driftstime.
I 2006 brukte hjelpemotor 2 i snitt 0,0838 liter smøreolje pr. driftstime. 

Hjelpemotor 1 hadde 0,8 m/m slitekant øverst i sylinderveggene, alle slitedeler ble skiftet.
Hjelpemotor 2 hadde ingen slitekant. Service firmaet valgte å skifte alle slitedeler likt med motor nr. 1.
Rammelagrene ble ikke skiftet på nr. 2, bare stikk- kontrollert og funnet OK.

Konklusjon: Motor nr.1 hadde mye slitasje, motor nr. 2 hadde minimal slitasje. 

I februar 2004 ble hjelpemotor nr.2, behandlet med QMI innvendig motorvask og Qmi motorbehandling. Driftstid var da ca. 12000 timer. 


Vi ser her at motor nr. 1 har økt smøreoljeforbruket med over 100 %.
Vi ser også at motor nr. 2 har redusert smøreoljeforbruket med ca. 25 %. 


Det er vel her tydelig at en QMI behandling kan anbefales for reduksjon av oljeforbruk og reduserte kostnader på innkjøp av smøreolje. Oljeskift intervallene kan trygt forlenges.

Service intervallene kan også trygt forlenges, og utgiftene på servicearbeider samt utgifter på slitedeler reduseres kraftig.  

”North Stream” den 5 sept. 06.
Svein Aase
Maskinsjef.


Torangsvåg 23.04.02
Troland Havfiske ANS
V/Abraham Inge Troland
5384 Torangsvåg

Maretim Tekknikk
V/Jan Torkelsen
Myrveien 8
5545 Vormedal

Vedr.girbehandling av sentralgir omb.i M/S"Morten Einar"
Fra
høsten 2001 har vi hatt problem med sentralgiret. Det har blitt varmt og slått seg ut på for lavt oljetrykk etter et par timer gange.

Har vert i kontakt med Karmøy Vinsj, som har levert giret, flere ganger.
Problemet blei berre verre og verre for oss. På slutten gjekk alarmen på for lavt oljetrykk efter en halv time, og giret
slo seg ut etter ca. en time.

Fredag 12.04.2002 var vi på Husøy og lossa. Hadde folk omb, fra Karmøy Vinsj. De skiftet innføringshylse og o-ringer til denne. Noe galt utover dette kunne de ikke finne. Konklusjonen ble at det måtte være innvendig lekkasje i giret.

Dette ville føre til at olja blei varm, viskositeten sank og giret slo seg ut pa for lavt oljetrykk. Dette ville ta ca. 2 dager å reparere.

Kom i kontakt med Jan Torkelsen som meinte han kunne hjelpe oss med dette problemet. Han kom om bord med 3 liter QMI Lekkasjestopper. Etter litt diskusjon med han, mente han vi skulle prøve med 3 kanner QMI Girbehandling. Også Karmøy Vinsj anbefalte å skifte til et nr. tykkere olje.

Det ble skiftet olje, hadde på 2 liter QMI lekkasjestopper samt ca.14 liter QMI girbehandling.
Temperaturen ble merkbar lavere, innkobblingstrykk og smøroljetrykk kom opp og giret ble liggende inne.

Vi ville prøve det som prøvast kunne for ikke å matte brekke av fisket, håpet er at vi kunne utsette vedlikeholdet pa giret fram til sommaren. Etter som dette ser ut nu, kan vi kanskje klare det. Vi har hatt 2 turer etter at vi behandlet giret, og maskinisten har den formeining at dette virker.

Jeg for min del har fått god tru på QMI.

Hilsen
Troland Havfiske
V/Abraham Inge Troland
5384 Torangsvåg


QMI SØR
v/ Øyvind Olsen
4815 Saltrød

VEDR.: QMI MOTORBEHANDLING MED PTFE POLYMER.

M/K TAMARA, reketråler-46 fot er utstyrt med en GM Detroit Diesel 6V 71N- 76 modell-original ytelse 230 hk. v/ 2100 o/min.

Denne motoren ble montert i 1987 og marinisert ned til ca. 200 hk. v/1800 o/min. Maskinen ble fullstendig overhalt høsten 1991 og har blitt kjørt ca. 3000 driftstimer siden.

Dette er en meget robust og driftssikker motor, tilpasset båtens bruksområde og ennå vel verd å ta vare på, selv om drivstoff-forbruk er noe høyt i forhold til ytelsen, ca. 25 I/timen ved 1800 o/min.

For å teste effekten på QMI behandlingen ble det foretatt målinger før og etter 50 timers driftstid med følgende observasjoner og resultat:

  • Drivstoff-forbruk redusert med 12,6% ( Fra ca. 25 liter til ca. 22 liter i timen v/1800 o/min.)
  • Smøreoljeforbruk redusert med 20% (Fra 1 liter til 0,8 liter pr. 25 timers driftstid.)
  • Starter lettere, selv uten motorvarmer innkoplet. (Smøreolje API-CD-11 VISKOSITET GRAD SAE 40.)
  • ØKET MAX TURTALL PA PROPELLEN FRA 1800 TIL 2000* O/MIN. (Denne økningen medfører ikke at kjølevanns temperaturen stiger over det normale. Før behandlingen med QMI begynte båten å riste på 1800 o/min, så den gikk best på 1400/1500 omdreininger)
  • Motoren går lunere med redusert støynivå.

*Denne effektøkningen på en fast propell er ca. 20%

Det ble også behandlet en rekesollemaskin. Denne maskinen hadde problemer med smøringen. Etter behandlingen med QMI ble strømforbruket redusert med 80% fra 10 amp. til 2 amp. (Elektromotoren til rekesollemaskinen hadde en driftsspenning på 24volt.)

QMI kan antagelig brukes på de fleste roterende komponenter med godt resultat og kan anbefales på det beste.

 

T. M. TRONDAL

Saltrød, den 6. april 1995


 

Neskilen, 26.12.93.

QMI NORGE
3051 MJØNDALEN
ATT.: THOR JOHANSEN

VEDR.: BRUK AV QMI PÅ MIN REKETRÅLER "M/S BELLROCK".

Jeg har nu en tid prøvet QMI's produkter på min reketråler "M/S Bellrock."

Motor, reduksjonsgear, frontgear og hydraulikk er blitt behandlet, og resultatene er meget positive.

Motoren går mye lunere, og vibrasjonen i de kritiske områder er redusert betraktelig og omdreiningen på tomgang er økt fra 550 til 600 pr. min(ca. 10%økning). Omdreiningene på full fart er vanskelig å måle, da jeg har hydraulisk vribart propellanlegg, men det virker som det er mere kraft i motoren

Reduksjonsgearet arbeider også mye bedre, og støyen er redusert betraktelig.

I frontgearet har jeg hatt en del problemer med for høy temperatur (ca.70-750 C), gearet har vært demontert flere ganger uten at jeg har kunnet finne noen feil. Etter behandlingen med QMI er temperaturen redusert til 50 - 550 C (ca. 30% kjøligere) på full belastning.

Også hydraulikk for vinsj har fått en behandling og her er resultatet forbløffende. Temperaturen er redusert betraktelig, og her er det ingen tvil om at kraften har økt, så dette produktet vil jeg anbefale på det varmeste, det holder hva det lover.

Med hilsen
Øivind Olsen, maskinist
Adr.:NESKILVN.30, 4815 SALTRØD
TELF.:37030958 94561465


BESPARELSE VED BRUKEN AV QMI PÅ HJELPEMOTORER:

Behandling av hjelpemotorer ombord i M/S VILLA tilhørende Kystverket.
Vi kan her se at hjelpemotor 3, som for øvrig har ca. 250 timer mer gangtid på smøreoljen, har et mye bedre analyseresultat enn hjelpemotor l og 2. Hjelpemotor 3 ble for øvrig behandlet med, QMI innvendig motorvask og QMI motorbehandling 10.01.96. Hjelpemotor 3 hadde da en total. gangtid på 56.061 timer. Oljeanalysen av 14.05.97., ble tatt etter 61.041 timer, dvs. 4.980 timer etter behandlingen med QMI. Vi ser ut fra disse oljemålingene at selv etter ca. 5000 timer, så ligger slitasjenivået på hjelpemotor 3, som er QMI behandlet ca. 5000 brukstimer tidligere, ca. 50% under hjelpemotorene som ikke er QMI behandlet. Hjelpemotor 3, har en gangtid på ca. l3 timer pr. døgn. 0ljeforbruket var på ca 5 liter pr. døgn,  før  behandlingen, dette ble redusert til 5 liter pr. uke etter  QMI behandlingen. D.v.s. med 85% reduksjon i oljeforbruket.

På hjelpemotor 1 ble reduksjon av jernpartikler redusert med 86%. På hjelpemotorene 2 og 3 ble tallene henholdsvis 79% og 70%.

Oljeforbruket pr. time før behandling = 0,385 liter / timen
Oljeforbruk etter QMI behandling, =   0,055 liter / timen
Spart oljeforbruk =   0,33 liter / timen
Pris på smøreolje kr. 7.50 pr. liter.

Dette gir en besparelse på redusert smøreoljeforbruk:
Kr. 7,50 x 0,18 x4980 =            kr. 12,325,50
Kostpris for QMI behandling      "      l.674,00
Netto besparelse:                        kr. 10,651,00
Den grafiske fremstillingen av slitasjenivået på hjelpemotorene. Trykk her


09/11/2004 10:39
JOSTEIN HANSEN
URAVOLDEN 9
8800 SANDNESSJØEN
tlf 918 46063 / 750 40470

 TESTING AV MOTORBEHANDLING QMI

 Når det gjelder motorbehandlingsmidler og dieseltilsettingsmidler så har jeg personlig vært skeptisk, og ikke brukt slikt. Bortsett fra litt totaktsolje i enkelte dieselfyllinger for smøring av deler i pumpe, dyser og lignende.
Jeg har imidlertid for en uke siden behandlet min marinemotor (VOLVO TMD 31. A) med ett produkt som heter QMI, og grunnen til at jeg prøvde dette er følgende:
Jeg er selv fagutdannet motormekaniker og jeg har en kamerat som jobber Offshore som er maskiningeniør. Det var i en samtale vi hadde at han kom til å fortelle meg om dette stoffet, og at det var brukt mye i offshore og skipsindustrien med svært positive resultater.
Behandlingen gjøres like enkelt som ett oljeskift
Dette har skjedd med min VOLVO:

1: Den går merkbart stillere (mykere)
2: Ved oppstart oser den mye mindre (og denne motoren er kjent for å ose når den er kald)
3: Når jeg fikk båten, monterte jeg gløding, for jeg syntes den krevde for mye "filing" selv på sommeren.
Nå starter den momentant uten gløding
4: Oljen er like ren etter 10 timers kjøring
5: Tomgangsturtallet økte med 100 rpm, maxturtall var det samme.
6: Motoren dreier mye raskere rundt på starteren (føles som batteriet er kraftigere) men det er selvsagt grunnet mindre friksjon. Jeg vil gjerne dele denne erfaringen med dere, for jeg har som sagt hatt en svært positiv opplevelse.


Dette kan selvfølgelig brukes på alle typer kjøretøyer (bil ca 500,-) Brukes mye på anleggskjøretøyer.
Det som også er verd å merke seg er at slitasjen ved oppstart, når motoren er kald, reduseres med opptil 90 %. Og det er verd å merke seg at en motor slites mer de første 5 minutter,enn de neste 5 timer.
Friksjonen i motorens vitale deler etter en slik behandling er som Våt is mot våt is. (testresultat i Guinnes rekordbok)
Det er også viktig å si at dette er ikke en motorreparasjon, men en behandling. Og ulike motorer, og gamle / nye motorer kan erfares ulikt. Motorleverandører opprettholder garanti selv om ny motor behandles.
NB!! Det er også en renseprosess for drivstoffsystemet.
Ring meg på tlf: 91846063 el 75040470
Mvh Jostein Hansen
 


Noen av fiskebåter / fritidsbåter behandlet med QMI Innvendig Motorvask og QMI Motorbehandling med PTFE.
Disse leveransene / behandlingene er utført av  Geir R. Pedersen,
    Eier/Skipper/Sted:                                 Båtnavn:                                     Størrelse/Motortype:
Benonisen, Jan, Vardø                                M/K ”Inger Ann”                     40 fot Scania
Esbensen, Odd Bjarne, Vardø                   M/K ”Karl Bjarne”                    40 fot Volvo Penta 6syl 283 hk
Gregersen, Petter, Berlevåg:                        M/K ”Fiskeskjær”                    40 fot Scania DS8 (81. slagv.) 131 hk
Karisari, Morten, Vadsø                             M/S ”Hans Robert”                  47 fot Scania DS9 (91. slagv.)
245 hk
Øfeldt, Karl R., Kjøllefjord                         M/K ”Jonny Bjørnstein            33 fot Valmet 122 hk
Sørstrand, Birger, Vardø                             M/S ”Aktos”                            50 fot Scania (14 1. slagv.) 343 hk
Pettersen, Rolf H., Kjøllefjord                  M/S ”Havprins                            49 fot Man V8 D 2848 LE 385hk
Skaatun, Erling, Berlevåg                            M/S ”Eva Louise”                    70 fot Cummins, Hj. motor 156 hk
Stolt Sea Farm, Hammerfest                       ”Stolt Lyra”                              26 fot Sabb/Mitsubishi 2x65hk
Haagensen, Harald, Havøysund                Viksund Futura                           27 fot Yanmar 138hk
Must,
Jonny, Jarfiord                                  Mørebas                                  28 fot Perkins 82hk
Pedersen, Kjell Arne, Kirkenes                 Norline 8000 kombi                   26’ fot Volvo Penta 124hk
Engstad, Bjarne, Kirkenes                         Draco 3000 Saloon                   30 fot Volvo Penta 2x106hk (AQD32)
Antonsen, Oluf, Kirkenes                          Westcruiser Summerdream        27 fot Sabb Ford (6,51.sl.volum)180hk
Dahl, Asbjørn, Kirkenes                             Rana snekke                            27 fot Sabb Mitsubishi 33hk
Karisari, Odd, Kirkenes                              Sandvik                                    30 fot Mercedes 90hk
Gade, Jan, Kirkenes                                   Halco                                       29 fot Mercedes 125hk
Lissner, Jan, Kirkenes                                 Tresfjord                                  26 fot Mercedes 60hk
Emanuelsen, Oddbjørn, Kirkenes             ”Flipper” snekke                         29 fot Perkins 115hk
Moland, Jan, Tennevold,                             M/S “Jan Jarl”                          37 fot
Cummins 152hk
Sundkvist, Jan Tony, Vardø                        M/K “Svein Erik”                     35 fot
Cummins 152hk


Caterpillar's råd i forbindelse med drivstofftilsetninger:

I det siste har drivstoff med lavt svovelinnhold gitt utslag av dårlig smøreevne.

Den prosess som brukes for å fjerne svovel fra drivstoff, en såkalt hydrobehandling, forårsaket også at andre elementer i drivstoffet som gav smøreffekt ble eliminert.

Motorens drivstoffsystem er nå mindre tolerante mot vann og forurensninger siden smøreeffekten i drivstoffet er redusert.

Drivstoff som ikke oppfyller spesifikasjonens minimumskrav på smøreeffekt, har behov for drivstofftilsetninger.

Det bør imidlertid utvises forsiktighet, da noen tilsetninger kan lage avleiringer i drivstoffets innsprøytningssystem.

Hvis du har problemer med lav smøreeffekt, kontakt din forhandler som kan gi deg råd, vedrørende hvilke tilsetning du bør bruke.


 

 

 

 
     
Mindere drivstofforbruk      Motoren går kjøligere   Mindre oljeforbruk

Oser mindre   Oljen holder lengre    Starter lettere   Referanser fiskebåter

Caterpillar anbefaler drivstofforbedrer  Volvo Pentas syn på biodiesel

 

Se hva som sies på et båtforum om QMI