Motor RensMotor BehandlingDrivstofforbedrerGirbehandlingHydraulikkbehandlingUniversalfettKjølerbehandlingLekkasjestopper


PRESSEMELDING.

PTFE tilsetningsmiddelet som oljeselskapene sa ikke fungerte !

Mjøndalen, 23. mai 1996

Når det gjelder smøring for motorer er det naturlig å anta at oljeselskapene er ekspertene og vil være best skikket til å komme med forslag og nye ideer. Denne historien om PTFE eller Teflontm viser at det ikke bestandig er tilfelle, og at selv eksperter kan ta feil . Historien viser også hvordan vrangforestillinger kan snike seg inn og forhindre at viktige oppdagelser blir akseptert.
PTFE eller Teflon som er DuPonts varemerke, ble oppfunnet i 1938 av kjemikeren Roy J. Plunkett ansatt i det amerikanske firmaet DuPont. Da ingeniørene skulle finne ut hva slags egenskaper PTFE (POLYTETRAFLUORETYLEN) hadde innen smørning, fikk de en stor overraskelse. Jo høyere de økte trykket mellom to friksjonsoverflater, desto glattere ble det. ( PTFEs lave friksjon er alminnelig kjent og det ble først offentliggjort i 1949 når K. V. Shooter og P. H. Thomas målte friksjonen ved hjelp av Bowden-Leben friksjonsmåler. Målingene viste at på belastning 1,4 kg./cm2 kg. og at på horisontal trykkbevegelse på 0,1 til 10 mm/s var friksjons koeffisienten 0,04. Senere test viste at med 1.360 kg./cm2 kg. arbeidstrykk, falt friksjons koeffisienten til 0,01 ! ) De hadde oppdaget et stoff som kunne løse mange av framtidens smørebehov i anvendelser hvor det var høyt trykk og høy varme. PTFE er dessuten upåvirkelig av kjemiske stoffer, inkludert korrosjon fra saltvann og nedbrytning fra forbrenningstoffer brukt i motorer, etc.
I Indy500 hvor det er kjent at ingen penger spares for å oppnå første pris, begynte de å ta motorene fra hverandre, sprøyte på et belegg av PTFE, og legge motordelene inn i store ovner for å steke fast belegget på friksjonsoverflatene. Det viste seg å være en suksess. Selv om dette var dyrt (ca. kr. 50.000,00) førte det til at flere og flere benyttet seg av metoden.
Den store utfordringen for vitenskapen ble deretter å utvikle en enkel måte å påføre en hinne av PTFE på metalloverflatene inne i en motor uten først å måtte ta den fra hverandre.
Her startet også mange av de problemene som PTFE til å begynne med hadde, og som blir husket som negativt. Det ble brukt for store partikkelstørrelser, (helt opp til 30 mikron) og når PTFE ble tilført motoroljen hendte det at oljefilteret ble tett, og at virkningen ikke ble så god som man håpet på. Problemet ble så stort at DuPont gikk ut og sa at de ikke lenger ville selge Teflon til bruk i bilmotorer. I en pressemelding datert 1. februar 1981 kom det fram: " Vi vil ikke lengre selge vårt Teflon mikropulver til bruk i forbrenningsmotorer. Ingen data viser at Teflon tilsatt smøreoljen har noen som helst positiv virkning !"
Hvordan så oljeselskapene på denne utviklingen, det var tross alt dem folk så hen til for å få klargjort hvorvidt et slikt produkt fungerte eller ikke ? I USA, hvor PTFE motorbehandlingsmidler var blitt utviklet skjedde det noe merkelig. Til tross for DuPonts pressemelding, økte bare salget av disse produktene. Årsomsetningen gikk opp i milliardbeløp omregnet i norske kroner. I begynnelsen av nittiårene kom så reaksjonene fra oljeselskapene . Valvoline sa i et internbrev datert Januar 93: "--bruk av PTFE er unødvendig og kan til og med være skadelig for motoren." Quaker State minit-lube som i en tid hadde forhandlet et PTFE produkt for motorer, støttet denne holdningen med å skrive: " Som eksperter burde vi vite at PTFE ikke er bra for våre kunders biler, vi må sette kundenes tillit høyere enn muligheten til økt fortjeneste."
På det norske
 hjemmemarked sirkulerte Texaco og andre oljeselskaper lignende interne brev, som frarådet bruk av PTFE i forbrenningsmotorer.
Vi skal ikke umiddelbart bebreide oljeselskapene for sine uttalelser, selv om vi burde kunne forvente at de foretok en noe mer "vitenskapelig" analyse av sine referanser. For de fleste av de negative konklusjoner de henveiste til hadde sitt opphav i en serie artikler i det kjente amerikanske bladet "NUTZ & BOLTZ". Disse artiklene, som var svært kritiske til bruk av PTFE i forbrenningsmotorer, brukte sitater fra tungvektere innen moderne teknologi, slike som NASA, GENERAL MOTORS og DuPont. Det som var til felles for alle disse henvisningene var at de var ekstremt negative ovenfor PTFE.
Konfrontert med disse artiklene begynte QMI, Florida, USA, å sjekke referansene. Etter kontakt med NASA og GENERAL MOTORS ble det klart at de såkalte "uttalelser" var totalt ukjente for nevnte firmaer. Det kan legges til at store ressurser ble brukt for å komme til bunns i disse usannhetene.
Samtidig med at DuPont kom ut med en pressemelding, ble det også skrevet en avisartikkel i bladet LUBRICANTS WORLD fra oktober 1991, hvor det kom fram at DuPont nå hadde forandret sin holdning til bruk av PTFE i forbrenningsmotorer. Under overskriften " Ti års forbud mot bruk av TEFLON opphevet", sies det at "-- de hadde sett på dataene, og de viser at positive ting skjer når man smører med Teflon--"
Etter at QMI oversendte resultatene fra sine undersøkelser av artikkelene i bladet "NUTZ & BOLTZ" til de oljeselskapene som tidligere hadde skrevet negative ting om PTFE begynte ting raskt å skje . Innen 2 år etter at disse falske anklagene hadde blitt framsatt i interne memoranda kom to av de ledende oljeselskapene ut med motorbehandlingsmidler basert på PTFE mikropulver fra DuPont. Vi kan også samtidig nevne takkebrev fra disse selskapene til QMI, Florida, hvor de takket for at de hadde blitt gjort oppmerksom på feilsitatene og for at QMI hadde informert dem om de korrekte dataene.
En slik holdningsendring til PTFE gikk ikke upåaktet hen, Valvoline måtte komme med mange forklaringer på hvorfor de begynte å lage PTFE basert motorbehandling. En av forklaringene lød: " Kunden venter at Valvoline som produsent av kvalitetsprodukter kommer med det beste, det er derfor vi har laget TM8 (som er navnet på deres PTFE motorbehandling), vi har sjekket dataene angående PTFE og funnet ut at det er behov for et slikt produkt, spesielt i forbindelse med forhold som: -stadig stopp og start, å gi motoren ekstra beskyttelse under varmegang, drivstoffbesparelse og beskyttelse av motor ved oppstart, spesielt når det er kaldt i været."
Tilbakemeldinger fra våre kunder her i Norge viser at det Valvoline sier angående fordelene med PTFE stemmer. Det at vi har solgt over 30 000 behandlinger her i Norge (1996) bekrefter at interessen for slike produkter øker raskt også her i landet . En test som er godkjent verden over, Sequence lllE testen, utført av Southwest Research Institute og  bekreftet av DNV, viser verdien av QMI PTFE behandling,, viser at den reduserer slitasjen i motorer under sterk belastning, med hele 88%, i forhold til om man bruker bare en god kvalitetsolje alene.
La oss se hva som skjer når QMI kommer inn i motoren og legger seg på friksjonsoverflatene. QMI PTFE er i korte trekk et produkt som på en unik måte forener 0.05 mikron PTFE partikler med spesielle metallbindemidler, oppløst i en blanding av smøreoljer. QMI med PTFE helles i motoren og/eller gearkassen i forholdet 1:5 (20%) sammen med den vanlige oljen (også syntetisk olje). Under kjøring vil QMI PTFE bli transportert rundt i smøresystemet og rengjøre kritiske overflater. Deretter vil PTFE partikler bli dratt ut av oljen, da de er innkapslet i en polarisert molekylær struktur. Ladde partikler som inneholder PTFE vil bli dratt inn i mikroskopiske porer i metallet. Etter hvert som motoren eller gearkassen varmes opp, vil PTFE polymerer raskt reagere. Denne reksjonen og de spesielle metallbindemidlene vil "SVEISE" PTFE inn i metalloverflaten. Så istedenfor metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE med olje i mellom. Jo høyere trykk, desto glattere blir det. Som det sies i Guiness Rekordbok: "Det glatteste stoff en kjenner til, som våt is, mot våt is." Denne mikron tynne metallbehandling, (1-2 mikron) vil ikke påvirke kritiske toleranser i motoren.
Når QMI PTFE polymerbehandling legger seg på friksjonsflaten oppstår det et plastbelegg som har mange fordeler: Den gjør at det blir tettere mellom sylindervegg og stempelring. (Fordeler: Høyere kompresjon. Oljeforbruket reduseres med gjennomsnittlig 80%.) Motoren får en stillere gange. Vibrasjoner blir redusert betraktelig. Brukstemperaturen blir redusert p.g.a. lavere friksjon med fra 5 til 20%. Dette plastbelegget er så sterkt at man som demonstrasjon kjører en gressklippermotor uten olje, kun på dette belegget. Skjærer motoren seg da, fordi oljen ikke er tilstede og leder bort varmen, vil vi se et nytt eksempel på hvor sterkt dette belegget er. Motoren skjærer seg kun i belegget ! Etter at motoren er kjølet ned, heller man på olje, frigjør stempelet og motoren starter og går som om den var ny! Overflatespenningen til PTFE er den laveste av noen stoff, slik at overflatespenningen mellom olje og PTFE er mye lavere enn mellom olje og metall. Olje vil derfor spre seg bedre utover på PTFE enn på metall. Denne egenskapen gjør at oljefilmen på PTFE er mer fullstendig enn oljefilmen på metall. Siden friksjonen mellom olje og PTFE er mindre enn mellom olje og metall så er det mindre friksjonstap når stempelet går opp og ned i sylinderen. Oljen vil også kunne pumpes hurtigere frem til de steder hvor det er behov for den. Oljen har som de fleste kjenner til ikke bare som oppgave å smøre godt, men den skal fjerne varme og dempe vibrasjonen til metalldeler i bevegelse. På steder hvor det er vanskelig å opprettholde en god oljefilm som f. eks. på kamakselen, vil fordelene med PTFE være åpenbare. Det oppstår en synergieffekt, noe som forklarer hvorfor resultatene er så forbløffende gode. Denne metall engangsbehandling holder minst 80.000 km. i en bensinmotor og opp mot 10.000 timer i en stor skipsmotor før ny behandling må foretas.
Hva skiller QMI PTFE motorbehandling fra andre PTFE behandlinger? For det første er partikkelstørrelsen på polymerene QMI bruker mye mindre og har mer variasjon i størrelse (fra 0.05 til 0.5 mikron). De fleste konkurrerende merker ligger omtrent i størrelse på 3 mikron, idet de bruker DuPont mikropulver MP-1100. Da QMI ikke bruker PTFE fra DuPont i sin motorbehandling, men PTFE laget i en annen kjemisk prosess, har de oppnådd å få polymer med en mye høyere molekylærvekt, noe som gir utslag i et plastbelegg som er sterkere, har høyere slitestyrke og er mer fleksibelt. I tillegg har vi det vi kaller SX6000 som omfatter en molekylær struktur som resulterer i QMI behandlingens unike egenskaper.
Det er viktig å understreke at QMI PTFE motorbehandling ikke er en konkurrent til god smøreolje, men den beste medhjelper en olje kan ha.

 

Castrol Syntec Power System: Castrol got busted along with a couple other companies for claiming that Shell's PEP molecule would make engines run better. There's a lot of detail about this in the complaint lodged directly against Shell, but Castrol also is faced with a product that it is no longer allowed to claim does any good. We have the following documents relating to Federal Trade Commission v. Castrol North America, Inc.: the original FTC Complaint, the Agreement Containing Consent Order, and the Decision and Order.

Dura Lube Engine Treatment: Dura Lube used to run very thorough infomercials touting their canned snake juice -- that is, until the FTC pursued charges against them and their advertising agency. Dura Lube chose to settle instead, agreeing to a wide array of advertising sanctions and a recall of all existing Dura Lube advertising. So what does Dura Lube do? They can't say, since they can't prove any benefits. They also suffered from half a dozen class-action lawsuits, which were all settled out of court, ultimately resulting in $2 million in fines, $942,500 in legal fees to the plaintiffs, $250,000 in cash refunds to buyers, and coupon booklets attached to bottles for a year. We have the following documents relating to Federal Trade Commission v. Dura Lube Corp., et. al.: the original FTC Complaint and the Agreement Containing Consent Order. Also, thanks to the cooperation of Freed & Weiss, we have a copy of the class-action Garza and Marquez v. Dura Lube Corp., et. al. Stipulation of Settlement.

Motor Up No Oil Change Engine Treatment Concentrate: Motor Up got hit hard when the FTC took notice of their little operation; so hard that you'll be hard-pressed to find their products on shelves anymore. They went so far as to require the owner of the company to report his employment status for the next decade. The FTC definitely was not pleased with this product! Apparently, the company decided to cut its losses and accept the judgment, as there is no record of a court battle. The documents we have for Federal Trade Commission v. Motor Up Corp. et. al. are: the original FTC Complaint and the Agreement Containing Consent Order.

Prolong Engine Treatment Concentrate: A longtime favorite of the restoration set, Prolong got slapped around by the FTC in 1999. On 22 November 1999, the makers of Prolong reached an agreement with the FTC wherein they wouldn't have to pay a fine but they would have to immediately cease all claims that Prolong will reduce engine wear, extend engine life, reduce corrosion, protect against breakdowns, or that what works in a racecar will work in a street-driven car. We have the following documents relating to Federal Trade Commission v. Prolong Super Lubricants, Inc.: the original FTC Complaint, the Agreement Containing Consent Order, the Decision and Order, and one commissioner's partial dissent.

Shell Vektron 3000 "PEP" Additive: This additive was created and marketed by Shell, but not sold directly to consumers. It was sold to other companies who put it in their gasoline additive products, such as Castrol Syntec Power System and Slick 50 Synchron Premium Octane Treatment (there's that troublesome Slick 50 again). The problem, like other additives, is that the PEP molecule doesn't do what it's told, and having the additive in your fuel won't do jack squat other than lighten your wallet. So, on 22 December 1999, the FTC put the smackdown on Shell and told them to quit claiming their product has any benefits. Shell caved without a fight, which tells you what they think of their product. We have the following documents relating to Federal Trade Commission v. Shell Oil Company et. al.: the original FTC Complaint, the Agreement Containing Consent Order, the Decision and Order, a statement by the commissioners, and one commissioner's partial dissent.

Valvoline TM8 Engine Treatment: Valvoline jumped on the Teflon bandwagon, and got rudely thwacked off again by the FTC. The FTC charged that TM8 was useless snake oil; Ashland, Valvoline's parent, declined to contest this characterization, and agreed to a long list of things that they are no longer allowed to claim the product can do. Later, TM8 was also the target of a class action lawsuit, which Ashland settled out of court for $4.2 million in coupons for the public, $750,000 for the lawyers, and $5,000 for the guy who initiated the suit (demonstrating once again that it's far better to be the lawyer than the plaintiff). The documents we have for Federal Trade Commission v. Ashland. Inc. are: the original FTC Complaint, the Agreement Containing Consent Order, and the Decision and Order. Thanks to the cooperation of Freed & Weiss, LLC, we also have a copy of the Blackwell v. Ashland, Inc. Stipulation of Settlement.

zMax Power System: Oil-Chem Research Corp., a subsidiary of Speedway Motorsports Inc. (yeah, the guys who own all those NASCAR tracks), have been marketing this kit of three additives: one each for oil, fuel, and transmission. They claim rather impressive gains with the product, and claim that their results are laboratory-proven. The FTC disagreed with this assessment, and in a suit for a permanent injunction the FTC accused Oil-Chem of falsifying the test results. The FTC also charged that zMax is nothing but mineral oil, and that it actually causes a 50% increase in bearing wear, proven by Oil-Chem's own testing! Oil-Chem didn't take this lying down, and Federal Trade Commission v. Speedway Motorsports went unresolved for quite a while. One of the more creative assertions in defense of zMax was that the benefits of using zMax need not be backed by "competent and scientific evidence", but only "reasonable basis" (the "lower your expectations and we'll meet them" defense). Finally, in one of the more convoluted additive rulings, both sides have claimed victory: the FTC has restricted zMax advertising and imposed a $1 million mandatory consumer refund, while Oil-Chem is ecstatic to still be able to advertise that zMax helps your car by reducing engine deposits. Unfortunately the settlement doesn't address the issue of whether zMax is little more than colored mineral oil. The bottom line seems to be that zMax works as a solvent of some kind, so if you have a sludged-up engine it'll help clean it up. Oil-Chem apparently has documentation to back its claims but, for whatever reason, doesn't want the public to see it. To let you make up your own mind about zMax, we've got the stipulated final order, the zMax press release, a request to approve advertising claims, and the FTC Enforcement Division's conditional approval. Of greatest interest, compare the approved advertising claims with the ones in the permanent injunction, paragraphs 15 and 18, to see what's changed.

Hit Counter


FOR RELEASE: JULY 23, 1997

QUAKER STATE SUBSIDIARIES SETTLE FTC CHARGES AGAINST SLICK 50
Agreement Safeguards $10 Million in Redress to Consumers

Three subsidiaries of Quaker State Corp. have agreed to settle Federal Trade Commission charges that ads for Quaker State's Slick 50 Engine Treatment were false and unsubstantiated. Under the terms of the settlement, the companies will be barred from making certain claims and required to have substantiation for claims about the performance, benefits, efficacy or attributes of their engine lubricant products. In addition, the settlement will preserve the Commission's option to seek consumer redress if class action suits currently being litigated against Quaker State and its subsidiaries result in less than $10 million in consumer redress.

The three Quaker State subsidiaries named in the settlement are Blue Coral, Inc., Blue Coral-Slick 50, Inc., and Blue Coral-Slick 50, Ltd. Blue Coral, Inc., is based in Cleveland, Ohio. Since its 1978 introduction, Slick 50 has about 30 million users world-wide and retails for about $18 a quart. The company claims to have about 60% of the engine treatment market.

In July, 1996, the FTC issued a complaint against four now-defunct Quaker State subsidiaries, which have been succeeded in interest by the three subsidiaries named in the settlement. The FTC's 1996 complaint charged that ads for Slick 50 claiming improved engine performance and reduced engine wear were deceptive. According to the 1996 complaint, Quaker State's subsidiaries aired television and radio commercials and published brochures carrying claims such as:

--"Every time you cold start your car without Slick 50 protection, metal grinds against metal in your engine";

--"With each turn of the ignition you do unseen damage, because at cold start-up most of the oil is down in the pan. But Slick 50's unique chemistry bonds to engine parts. It reduces wear up to 50% for 50,000 miles";

--"What makes Slick 50 Automotive Engine Formula different is an advanced chemical support package designed to bond a specially activated PTFE to the metal in your engine."

According to the FTC complaint, these claims and similar ones falsely represented that without Slick 50, auto engines generally have little or no protection from wear at start-up and commonly experience premature failure caused by wear. In fact, the complaint alleged, most automobile engines are adequately protected from wear at start-up when they use motor oil as recommended in the owner's manual. Moreover, it is uncommon for engines to experience premature failure caused by wear, whether they have been treated with Slick 50 or not, according to the FTC. Finally, the FTC alleged that Slick 50 neither coats engine parts with a layer of PTFE nor meets military specifications for motor oil additives, as falsely claimed.

The FTC complaint also charged that Slick 50 lacked substantiation for advertising claims that, compared to motor oil alone, the product:

--reduces engine wear;

--reduces engine wear by more than 50%;

--reduces engine wear by up to 50%;

--reduces engine wear at start-up;

--extends the duration of engine life;

--lowers engine temperatures;

--reduces toxic emissions;

--increases gas mileage; and

--increases horsepower.

In addition, the complaint alleged that the company did not have adequate substantiation for its advertising claims that one treatment of Slick 50 continues to reduce wear for 50,000 miles and that it has been used in a significant number of U.S. Government vehicles.

Finally, the complaint challenged ads stating that "tests prove" the engine wear reduction claims make by Slick 50. In fact, according to the FTC complaint, tests do not prove that Slick

50 reduces engine wear at start up, or by 50%, or that one treatment reduces engine wear for 50,000 miles.

The agreement to settle the FTC charges bars any claims that:

--engines lack protection from wear at start-up unless they have been treated with Slick 50 or a similar PTFE product;

--engines commonly experience premature failure caused by wear unless they are treated with Slick 50 or a similar PTFE product; or,

--Slick 50 or a similar PTFE product coats engine parts with a layer of PTFE.

In addition, the agreement will prohibit misrepresentations that Slick 50 or any engine lubricant meets the standards of any organization and misrepresentations about tests or studies.

The settlement also prohibits any claims about the performance, benefits, efficacy, attributes or use of engine lubricants unless Quaker State's subsidiaries possess and rely on competent and reliable evidence to substantiate the claims. In addition, it prohibits the Quaker State subsidiaries from claiming that any other Slick 50 motor vehicle lubricant reduces wear on a part, extends the part's life, lowers engine temperature, reduces toxic emissions, increases gas mileage or increases horsepower unless they can substantiate the claim. The subsidiaries also will be required to notify resellers of the product about the settlement with the FTC and the restrictions on advertising claims.

Finally, the agreement holds open the option that the FTC may seek consumer redress. If the private class action suits against Slick 50 currently under litigation do not result in at least $10 million in redress to consumers, the agency reserves its right to file its own federal district court action for consumer redress. In addition, the FTC has reserved its right to seek to intervene in any class action suit to oppose a settlement it believes is not in the public interest.

The Commission vote to approve the proposed consent agreement was 5-0. A summary of the agreement will be published in the Federal Register shortly and will be subject to public comment for 60 days, after which the Commission will decide whether to make it final. Comments should be addressed to the FTC, Office of the Secretary, 6th Street and Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580.

NOTE: A consent agreement is for settlement purposes only and does not constitute an admission of a law violation. When the Commission issues a consent order on a final basis, it carries the force of law with respect to future actions. Each violation of such an order may result in a civil penalty of $11,000.

Copies of the complaint, consent agreement, an analysis to aid public comment and an FTC brochure, "Penny Wise or Pump Fuelish" are available on the Internet at the FTC's World Wide Web site at: http://www.ftc.gov and also from the FTC's Public Reference Branch, Room 130, 6th Street and Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580; 202-326-2222; TTY for the hearing impaired 202-326-2502. To find out the latest news as it is announced, call the FTC NewsPhone recording at 202-326-2710.

# # #

MEDIA CONTACT:

  Claudia Bourne Farrell

  Office of Public Affairs

  202-326-2181

STAFF CONTACT:

  Elaine D. Kolish or Mary K. Engle

  Bureau of Consumer Protection

  202-326-3042 or 202-326-3161

(FTC File No. D09280) (slick)


 The Fair Trade Act (Magnuson - Moss Act of 1984)

In the US, the Fair Trade Act (Magnuson - Moss Act of 1984) protects the consumer against manufacturer's requiring the exclusive use of OE parts to maintain warranty.

 

An example that would be incorrect - if Ford required the use of only Ford brand Motorcraft oil filters and oil to maintain the 3 year 36,000 mile new car warranty and making a statement that use of other filters / oil would void this warranty.

 

The correct statement is  - Ford recommends the use of Ford Brand Motorcraft oil filters and oil or equivalent to maintain the 3 year 36,000 mile warranty.  This would protect the consumer from being charged elevated (outrageous) fees for the Motorcraft brand oil and filter.  It is up to the other filter and oil manufacturer's to demonstrate that their product is an equivalent.

 

It is also up to the car manufacturer to 'prove' that the use of a certain product is the cause of the failure - in other words, they can not void the warranty just because you used brand X oil filter. 

 

Now, it is legal in the US for a company to require the use of a OE replacement part if it can prove / show that no other part will keep the performance the same.

 

NOTE: To this date, no oil has been granted that exclusion in the US.