Startsidan

3-stegs Motorrensning

Motorbehandling

Motorcykelbehandling

2-takt behandling

Växellådsbehandling

Automatlådebehandling

Servobehandling

Hydraulikbehandling

Kompressorbehandling

Luftverktygbehandling

Invändig motortvätt

Bränslebehandling

 

 

 

                                   

QMI produkterna har använts inom industrin i över 30 år och har löst en rad av problem som har med friktion i driv-linor att göra. Hos maskiner där man påträffar höga tempe-raturer, stora belastningar och ovanliga driftsförhållanden så har QMI visat sig vara lösningen.

QMI Scandinavia är en underavdelning till Canimport AS i Drammen, som startades 1979.QMI Scandinavias kunniga personal håller kurser och upplärning i hur QMI produkterna används och fungerar. De företar även tester och ger till-ståndsrapporter från både före och efter en QMI behandling.

QMI behandlingen är inte en oljetillsats, utan en metall-behandling som skyddar en friktionsyta under lång tid, oavhängigt av oljebyten. QMI är det närmaste friktionsfritt man kan komma.

Norska Veritas har testat QMI och kommit fram till att det håller vad vi lovar på alla punkter, till skillnad från många av konkurrenterna. Detta har tagits fasta på av våra kunder. Stora kunder hos QMI Scandinavia är Statoil (offshore) Wallenius Lines, Color Lines och andra rederier (även åkerier). Ta gärna kontakt med oss för ta del av den feedback som vi fått av våra kunder.


   QMI PTFE metalbehandlingskonceptet är det samma vid alla QMI behandlingar. QMI metallbahandling får PTFE polymerer (polytetrafluoretylen, även känt som teflon) att reagera med friktionsytorna. PTFE är beskrivet i Guiness Rekordbok som det glattaste ämne människan känner till: ”Som våt is mot våt is.”

QMI PTFE är en produkt som på ett unikt sätt förenar 0.2 mikron små partiklar med unika bindemedel och rengörande tensider upplösta i olika smörjoljor. Under behandlingen så dras PTFE partilkarna ut ur oljan och fäster sig i de mikro-skopiska porerna i metallen. De unika bindemedlen”svetsar” PTFE fast i metallens yta. Så istället för metall mot metall så blir det PTFE mot PTFE.

Ju högre tryck desto glattare blir ytan på QMI behandling-en. - Som våt is mot våt is. QMI beläggningen är så tunn (1 – 1, 5 mikron) att den inte påverkar toleranserna i motorn. Friktionsytorna kan inte heller överbehandlas av QMI efter-som ytterligare PTFE inte kan fastna på existerande belägg-ning. QMI PTFE behandling blandas vanligtvis till 20 % av oljemängden. Innehåller inte klor eller andra ämnen som kan vara skadligt för oljan.

Alla dessa olika produkter har samma typ av kemikalier i grunden, det är vilken typ av olja som den är blandad i som är skillnaden.

PRODUKTERNA

QMI 3-stegs Motorrensning (Luftintag, bränsle och motor)

QMI Motorbehandling med PTFE

QMI Motorcykelbehandling med PTFE

QMI Småmotor (2-takt) behandling med PTFE

QMI Växellådsbehandling med PTFE (30wt eller 90wt)

QMI Automatlådebehandling med PTFE

QMI Servobehandling med PTFE

QMI Hydraulikbehandling med PTFE

QMI Kompressorbehandling med PTFE

QMI Behandling för luftverktyg med PTFE

QMI Invändig motortvätt

QMI Bränslebehandling

« bakåt                                                         

 

 

Hit Counter